Stopp sniksentraliseringen av sykehusene

– Det foregår en sniksentralisering av norske sykehus uten at Stortinget har vedtatt det, skriver Ketil Kjenseth i valgkampens siste innlegg i OA i dag. Venstre vil ha en nasjonal sykehusplan, som grunnlag for innhold i ulike typer sykehus, hvor mange sykehus vi skal ha og hvor hen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det foregår en sniksentralisering av norske sykehus uten at Stortinget har vedtatt det. Stortinget skal styre i stort. Venstre vil ha en nasjonal sykehusplan, som grunnlag for innhold i ulike typer sykehus, hvor mange sykehus vi skal ha og hvor hen.

Ketil Kjenseth

Foto: Cathrine Dokken

Det finnes per i dag ingen helhetlig plan for hvordan sykehus-Norge skal se ut.
Lokalsykehus er et sentralt ledd i helsesektoren og utgjør en grunnleggende kvalitet i lokalsamfunnene våre. De er svært viktige for å sikre akuttberedskap i hele landet. Venstre krever at den pågående prosessen med å tømme lokalsykehus for innhold må stanses umiddelbart. Den viktigste sikkerheten mot privatisering og klasseskiller i helsesektoren er å opprettholde kvaliteten på det offentlige helsetilbudet, ikke minst i folks nærmiljø..

Samhandlingsreformen brukes av regjeringen som et argument for å ribbe lokalsykehus for viktige funksjoner. Konsekvensen er at tilbud forsvinner, uten at de erstattes lokalt. Gjøvik kommune hadde i 2012 et overbelegg på 1170 døgn i sykehjem, samt at vi betalte for 580 “ventedøgn” for ferdigbehandlede pasienter på sykehus i mangel av sykehjemsplasser. Vi er i ferd med å få en gedigen spagat i behov og tilbud til eldre med sammensatte lidelser. Det er i hovedsak allmennmedisin, samt god pleie og omsorg de har behov for. Ikke det ultraspesialiserte. I så måte er det forstemmende å se hvordan Sykehuset Innlandet prioriterer 15 mill kr til et "showroom" i Hamar sykehus, mens de ikke løfter en finger for dialysetilbud ved sykehuset i Gjøvik.

Tiden for endring i styring av og struktur på sykehusene er nå. Venstre vil både på Storting og i regjering sette pasienten i sentrum. Vi vil la fagfolk få drive behandling, ikke byråkrati. Vi vil flytte beslutninger så nær pasienten som mulig. Og styre i stort. Vi vil ha høyre basisbevilgninger til sykehusene og færre DRG-spekulanter. Vi vil utvide kapasiteten i de offentlige sykehusene, blant annet gjennom kveldeåpne poliklinikker, heller enn å slippe til mange private aktører. Helse og velferd blir en hjertesak for meg på Stortinget. Hvis du vil. Godt valg!

Ketil Kjenseth, Venstres førstekandidat i Oppland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**