Venstre løfter seg i Oppland

Avisa Gd publisererer siste måling før valget i Oppland i dag. Der går Venstre opp til 4,6%. Med et slik resultat er et utjevningsmandat innen rekkevidde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


– Veldig hyggelig. Jeg har hatt en følelse gjennom hele valgkampen at vi har kommet i dialog med folk, og at velgerne er opptatt av de sakene vi har lagt vekt på, sier førstekanddiat Ketil Kjenseth til avisa Gd i dag.

Venstre kjemper i første rekke med Sv og Krf om utjevningsmandat i Oppland. Forutsetningen er at partiene må være over sprregrensa nasjonalt. I Oppland har Venstre et bra forsprang på Sv og Krf. Sv får 3,2% i dagens måling, mens Krf får 3,8%.

– Jeg tar ingen ting for gitt. Mye avgjøres av det nasjonale valgresultatet, men det er viktig å gjøre det så bra som mulig i eget fylket. Det styrker sjansene, sier Kjenseth.

I Oppland har Venstre frontet 3 s’er: Samferdsel, sykehus og skole.
– Særlig sykehussaken og lærerutdanning i Opland har vi fått mye respons på, sier Ketil Kjenseth. I tillegg er mange opptatt av samferdsel også. Vi lover dobbeltsport til Lillehammer og full InterCity-utbygging innen 2025, samt å få fart på Gjøvikbanen innen 2017, sier Kjenseth.

Ketil Kjenseth, Ingjerd Thon Hagaseth, Christin Guldahl Madsen og Dag Helge Frøisland.

Foto: Cathrine Dokken

Han skryter av laget han har hatt i ryggen.
– Det må til et lag for å gjøre en god valgkamp. Mange har stilt opp langt ut over det en kan forvente. Slik som tredjekandidaten Dag Helge Frøisland, som har tatt seg permisjon fra forskningsopphold i Australia i 14 dager for å være med i valgkampinnspurten, sier Kjenseth.

Resultatene i Gds måling (tall i parntes er resultat ved forrige Stortingsvalg i Oppland, i 2009):
Ap 40,8 (-5,0)
Sv 3,2 (-1,9)
Sp 9,4 (-3,0)
Krf 3,8 (+0,7)
V 4,6 (+1,6)
H 14,8 (+3,6)
Frp 20,0 (+2,5)
MDG 3,0 (+2,7)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**