Landskonferanse 19. og 20.oktober

Venstre inviterer alle folkevalgte, tillitsvalgte og medlemmer til Landskonferansen 2013! Tema for konferansen: Et liberalt parti i et liberalt demokrati

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Trine Skei Grande

Foto: Venstre

Del 1: Venstre — hva nå? Stortingsvalget 2013 med blikk fram til 2015 og 2017
Venstre fikk 5,2 % i valget og er i sonderinger om regjering. I slutten av oktober er det meste klart om hvilke rammer som gjelder for partiet de neste fire årene. Vi har fått mange nye ansikter i stortingsgruppa – får vi enda flere? Og kanskje makt på noen områder? Hvilke erfaringer tar vi med oss, og hvilken retning skal vi velge fram mot neste valg?
Del 2: Demokrati og menneskerettigheter
Er menneskerettigheter først og fremst et viktig spørsmål i stater med undertrykkende regimer? Hvilke menneskerettighetsspørsmål er viktig for Stortinget å ta fatt i? Eller for Venstres kommunestyregrupper? Hvordan henger menneskerettigheter sammen med demokratisk utvikling? Maktspredning? Personvern? Informasjonssamfunnet? Velferdsstaten? Landsmøtet 2014 skal handle om menneskerettigheter. Vi spiller opp til debatt allerede i høst.
Møtestart: Lørdag 19. oktober klokka 11:00 (registrering fra 10:30)
Møteslutt: Søndag 20. oktober klokka 14:00 (lunsj fra 14 til 15)
Møtested: Hotel Bristol, Oslo
PÅMELDING – Påmelding skjer via skjemaet på denne nettsiden
PRIS Deltakeravgiften er delvis subsidiert av Venstre, og egenandelen er kr. 375,- per dag pluss overnatting (kr. 1145,-) og middag lørdag (kr. 650,-).
PROGRAM Detaljert program vil legges ut som lenke når flere innledere er bekreftet. Med forbehold om endringer.
Fredag 18. oktober
14:00 Sentralstyremøte
17:00 Norges Venstrekvinnelag: Bøllekurs del 2
17:00 Norges Unge Venstre: Unge folkevalgte
18:00 Landsstyremøte
21:00 Middag
Lørdag 19. oktober
09:00 Landsstyremøtet fortsetter
10:30 Registrering av landskonferansedeltakere
11:00 5,2 prosent! 2013 og veien mot 2015
Presentasjon av den nye stortingsgruppa og evt. flere
12:00 Tale ved partileder Trine Skei Grande, følg med på VenstreTV
13:00 Lunsj
14:00 Menneskerettighetspolitisk symposium
16:30 Kaffepause med lett servering
17:00 Symposiet fortsetter
18:30 Venstres miljøpris 2013
19:00 Møteslutt dag 1
20:30 Middag
Søndag 20. oktober
09:00 Veien mot 2015: Nå skjer det i kommunene
10:00 Nettverksmøter og skolering (se under for detaljer)
11:30 Kaffepause / utsjekk
12:00 Gruppearbeid: Venstre fram mot 2015 og 2017
13:00 Flere folk først! Medlemsverving og listestilling
13:45 Avslutning
14:00 Lunsj
Nettverksmøter og skolering: Informasjon om gruppene
Ordførere og varaordførere: Venstres nettverk for de som er valgt som ordførere eller varaordførere i sin kommune.
Fylkestingsgrupper: Venstres nettverk for folkevalgte i fylkestingene.
Storbynettverk: Venstres nettverk for folkevalgte i de større byene i Norge.
Valgkampsjefer: For de som var aktive som valgkampsjefer på fylkesnivå i 2013-valgkampen, og som vil oppsummere erfaringer.
Kursledere venstre-skolen: For de som har holdt kurs i venstre-skolen trinn 1 og 2, og som ønsker å delta i videreutviklingen av skoleringsopplegget.
Presse- og mediearbeid: For de som ønsker å vite mer om kontakt med journalister, hva som kjennetegner gode saker, og hva som skal til for å få andre oppslag enn leserinnlegg i lokalavisen.
Alternative budsjett: For folkevalgte som vil ha opplæring i hvordan man driver god opposisjonspolitikk gjennom budsjetthøsten.
Medlemsregister: Venstre har fått nytt medlemsregister. Denne gruppa er for fylkes- og lokallagstillitsvalgte som ønsker å lære mer om hvordan det virker.
Venstres politikk: Noe du lurer på om Venstres politikk? Her kan du stille spørsmål og få svar.
Landskonferansen er en årlig anledning for alle Venstrefolk til å møtes til faglig og sosial utveksling, og er en viktig arena for intern debatt og skolering. På konferansen kan man møte Venstres egne toppolitikere, medlemmer og tillitsvalgte, og eksterne innledere fra kultur, organisasjoner og akademia.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**