Fylkesrådsmøte 1.-2. november i Holmsbu, Hurum

Velkommen til Buskerud Venstres årlige fylkesrådsmøte. Møtet arrangeres av Venstres fylkestingsgruppe og formålet er å utvikle og forankre en helhetlig fylkespolitikk for Venstre i Buskerud. Hurum Venstre har fått den glede å invitere oss til Holmsbu, en av Hurums perler langs Drammensfjorden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Under finner dere utkast til program for fylkesrådsmøtet i Buskerud Venstre den 1./2. november, som finner sted på Holmsbu Bad og Fjordhotel i Hurum. http://www.holmsbubad.no

Holmsbu Bad og Fjordhotell, skilt

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Vi er så heldige at vi har fått tak i flere spennende innledere i tillegg til våre egne dyktige folk fra fylkestingsgruppa og fylkesstyret, nemlig nestleder i Venstre og leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget Ola Elvestuen samt rådgivere fra KS og fra Buskerud Fylkeskommune.

Program

Fredag 1.11.

16:30 Velkommen /Helge Stiksrud og Anne Sofie Riseng

16:45 Budsjettprosessen i BFK og økonomiske rammer for det politiske arbeidet
v/ Raymond Bråthen, økonomiavdelingen BFK

17:45 Spørsmål

18:00 Venstres politiske prioriteringer på fylkesnivå:
•Hvordan optimalisere samarbeidet mellom fylkesting og lokallag?
•Hvordan kan vi utvikle god fylkespolitikk og utnytte lokale ressurser?
v/ Helge Stiksrud og Runolv Stegane

20:00 Møteslutt

20:30 Middag

Lørdag 2.11.

09:00 Hvordan Utviklingsavdelingen i fylkeskommunen bidrar i Buskerudsamfunnet
v/ Kjersti Bærug Hulbakk, utviklingssjef i BFK

10:00 Fylkeskommunens fremtid og kommunestrukturen i Buskerud
v/ Yngve Carlsson, rådgiver KS

11:00 Venstres program og forvaltningsstruktur i Buskerud, innledning og debatt i plenum
v/ Rebekka Borsch

11:45 – 12:30 Lunsj

12:30 Valgkampen – oppsummering og veien videre
•Hvordan fungerte valgkampen vår og hva kan vi lære av det?
Erik Hørluck Berg og Rebekka Borsch
•Samspill valgkampteam og lokallagene
Tove Hofstad og Helge Stiksrud

Spørsmål og debatt

14:00 Venstres samarbeidsavtale med regjeringen og arbeidet på Stortinget fremover
v/ Ola Elvestuen, stortingsrepresentant og 1. nestleder Venstre

15:00 Spørsmål og debatt

15:30 Møteslutt

Vel hjem!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**