Venstre foreslår lærerutdanning i Oppland i sitt forslag til statsbudsjett

Torsdag 7. november klokka 11 presenterer Venstre sitt alternative statsbudsjett. Det foreslås blant annet å starte forsøk med lærerutdanning på Lillehammer. Center of Expertise på Raufoss og flere avganger på Gjøvikbanen er også noe av det Venstre vil prioritere i 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


5-årig lærerutdanning

 Venstre ønsker 5-årig lærerutdanning på Lillehammer.

Venstre ønsker 5-årig lærerutdanning på Lillehammer.
Foto: Microsoft

Venstre foreslår å starte to piloter med ny 5-årig lærerutdanning og vil prioritere 20 millioner kroner til oppstart i 2014. Oppland velges fordi det er behov for å få erfaring med en ny type lærerutdanning i Norge, hvor pedagogikk og ledelse får en større plass i utdanningen. Det pedagogiske miljøet ved Høgskolen i Lillehammer skiller seg her ut med et forslag til en slik utdanning. De ønsker i tillegg å samarbeide med Høgskolen i Gjøvik om realfag og IKT, som kan gi en helt ny fagprofil. Videre har de planer for en ny type praksis i lærerutdanningen og utdanning av øvingslærere som også vil være et svært interessent tilskudd for å vurdere den framtidige lærerutdanningen.

Global center of Expertise – Raufoss
NCE NODE (Agder), NCE Maritime (Ålesund), NCE SE Kongsberg og NCE Raufoss ønsker å etablere et nytt nivå klyngeprogram, GCE, for de mest globalt posisjonerte NCEene. For at bedriftene skal lykkes med oppstarten i juli 2014, ber de om 20 millioner for 2. halvår.

For videre vekst og utvikling ved bedriftene i Raufoss Industripark og for hele Vest-Oppland er dette en svært viktig satsing som Venstre mener det er viktig å bidra til kommer på plass.

 Ketil Kjenseth og Venstre jobber for økt frekvens på Gjøvikbanen.

Ketil Kjenseth og Venstre jobber for økt frekvens på Gjøvikbanen.
Foto: Cathrine Dokken

Gjøvikbanen
Gjøvikbanen er viktig for regional utvikling i østlandsområdet. Venstre ber derfor regjeringen legge frem en plan som sikrer timesfrekvens Oslo-Gjøvik. Partiet ber regjeringen planlegge for økt kapasitet med nye eller forlengede kryssingsspor, samt planlegge for ny Nittedal stasjon i første halvdel av NTP-perioden (dvs. innen 2019).

Venstre foreslår i sitt alternative budsjett en storstilt omorganisering av kollektivtilbudet i Stor-Oslo. Partiet ber regjeringen om å gå i dialog med Ruter AS for å la de overta bestilleransvaret for lokaltogene inn og ut av Oslo med virkning fra 1. januar 2014.

For pendlerne vil dette bety integrerte billettsystemer, en mer helhetlig ruteplanlegging og en mer helhetlig informasjon om kollektivtilbudet i Stor-Oslo (inkludert Hadeland og etter hvert hele Vest-Oppland). For Gjøvikbanen vil dette i praksis bety at det vil være Ruter som håndterer en ev. ny anbudskonkurranse i 2018.

Last ned hele Venstres budsjettforslag (pdf)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**