Vil gi Ruter ansvar for togtrafikk på Østlandet

I Venstres alternative statsbudsjett som legges fram i dag foreslår Venstre å flytte 1 milliard kroner fra Samferdselsdepartementet til Ruter, og å la Ruter få bestilleransvar for togtrafikken på Østlandet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Abid Q. Raja

Foto: Gisle Bjørneby, 2013

Akershus Venstre har flere ganger foreslått å la Ruter overta bestilleransvaret for togtrafikken på Østlandet slik at kollektivtrafikken kan samordnes bedre. Nå kommer forslaget i Venstres alternative statsbudsjett, og Venstre skal de kommende ukene forhandle med regjeringen om å flytte 1 milliard kroner fra samferdselsdepartementet til Ruter.

– Når departementet bestemmer rutestruktur, fører det til manglende koordinert lokaltrafikk og jernbanetrafikk. Overfører du ansvaret til Ruter, vil det bli et bedre tilbud for passasjerene fordi Ruter vil stå for en bedre koordinering, sier Abid Raja til Aftenposten

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**