Venstre og Sp foreslår 35 millioner mer til kollektivtrafikk

Venstre og SP vil bevilge 35 milloner kroner ekstra til kollektivtrafikken i fylkesbudsjett for 2014 og handlingsprogram for 2014-2017.
– Nå må vi komme over fra prat til handling, sier Runolv Stegane (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstre og SP med offensiv kollektivsatsing i Buskerud

Venstre og SP vil bevilge 35 milloner kroner ekstra til kollektivtrafikken i fylkesbudsjett for 2014 og handlingsprogram for 2014-2017

Runolv Stegane

Foto: Rune Nikolaisen

– Nå må vi komme over fra prat til handling når det gjelder satsing på kollektivtrafikken. Det er nedslående å se at de andre partiene i fylkestinget ikke har vilje til å følge opp de mange lovnadene om å modernisere kollektivtrafikken, sier Runolv Stegane, V

Forslaget om å bevilge 35 millioner kroner ekstra fikk bare stemmene til Sp og Venstre da fylkesutvalget onsdag behandlet budsjettet for 2014, men H, Frp og KrF stemte for en økning på 20 millioner kroner.

I forslaget skisserer de to partiene hva som kan oppnås for 35 millioner kroner ekstra pr. år:

– Bedre rutetilbud i Røyken, Hurum og Buskerudbyen fra august 2014.
– Overgang til bestillingstransport i stedet for ordinære rutetilbud der det er mest hensiktsmessig.
– Bedre informasjon om kollektivtilbud både på viktige holdeplasser og via smart-telefoner og internett.
– Økt tilskudd for å redusere behovet for å øke takstene.
– Betaling av bussbillett med mobiltelefon.
– En rekke utrednings- og planleggingsoppgaver kan starte opp.
– Nytt pris og sonesystem i Buskerud. Lengre reiser blir billigere. Kan iverksettes i august 2014 med
helårsvirkning fra 2015.
– Starte arbeidet med etablering av kommisjonærnett som kan håndtere forhåndsbetaling.
– Utvidet rutetilbud i Ringeriksregionen (fra 2016) samt rom for ytterligere satsing ellers i fylket allerede fra
2014. Behov for satsing vil være avhengig av anbefalinger når tiltak er utredet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**