Åpent møte Oppdal Venstre

Mandag 25. november kl. 20.00 på møterom Vetlvonin i Rådhuset

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Onsdag 27. november er det møte i Oppdal kommunestyre. Mandag 25. kl. 20.00 er det åpent møte på møterom Vetlvonin i Rådhuset. Du er velkommen for informasjon om og drøfting av saklista! Vel møtt!!

Odd Gunnar Jære Hoel
Sekretær

Til behandling foreligger

PS 13/92 Endring av forskrift til konsesjonsloven § 7 (“nullkonsesjon”)
– Oppdal kommune
PS 13/93 Revidering av omsorgsanalyse for Oppdal kommune 2014-
2017
PS 13/94 Søknad om bidrag/lån – skytteranlegget
PS 13/95 Tilleggsbevilgninger – lokale lønnsoppgjør
PS 13/96 Videreføring av kildesortering av matavfall

Ola Røtvei
Ordfører
(sign.)

REFERATSAKER

RS 13/48 Protokoll fra KS fylkesmøte 25. oktober
RS 13/49 Protokoll Revisjon Fjell IKS 11.11.13
RS 13/50 Tusen takk for bidrag til vår nye korpsbil
RS 13/51 Eldrerådet – representanter fra Oppdal pensjo

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**