Sanna Sarromaa (V) foreslår utdanningspris i Oppland

Venstres fylkestingsrepresentant Sanna Sarromaa foreslår at det deles ut tre utdanningspriser i Oppland fylke – én pedagogpris og to elevpriser. – Vi har all grunn til å rette fokus på kunnskap og oppnåelsen av kunnskap i vårt fylke. Vi har også all grunn til å hylle de som streber etter, og oppnår, ekstraordinære faglige resultater — ikke bare de som går fort på ski eller sparker rett i mål, sier Sarromaa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Utdanning, klasserom, elev, skole

Foto: Microsoft

Inspirasjon fra Hedmark
Sanna Sarromaa har hentet inspirasjon fra nabofylket Hedmark:
– Hedmark fylkeskommune deler ut i disse dager, hvis ikke i dag, Hedmarks aller første utdanningspriser. Prisene går til to elever — en på studiespesialiserende og en på yrkesfag — og til én lærer. Hvert stipend er på verdi av 25 000 kroner. Pedagogikkprisen til læreren brukes til frikjøp av vikar og til reiseutgiftene for en studiereise, forteller Sarromaa. – Blant kriteriene for prisen nevnes det for eksempel at denne pedagogen skal utmerke seg ved å motivere, stimulere og inspirere elevene til faglig utvikling.

I Hedmark nominerer skolene selv kandidater til de ulike prisene.
– Vi har ingen grunn til å være noe dårligere enn Hedmark. Vi vet at utdanningsnivået i Oppland er lavt og at denne typen gulrøtter til læring er en mangelvare, sier Sarromaa og fortsetter: – Vi har all grunn til å rette fokus på kunnskap og oppnåelsen av kunnskap i vårt fylke. Vi har også all grunn til å hylle de som streber etter, og oppnår, ekstraordinære faglige resultater — ikke bare de som går fort på ski eller sparker rett i mål.

Lov å være god!
Sarromaa mener at det er trist at det er lov å være god og konkurrere i idrett, men ikke på akademiske ferdigheter.
– I de siste årene har vi hatt enormt fokus på de svakeste og på gjennomføringsgraden i videregående opplæring i Oppland. Det er uten tvil viktig, men vi må heller ikke glemme de som har andre drømmer enn bare å bestå. Vi må vise at deres innsats og deres kunnskaper også settes pris på, sier hun.

Skole, elev, tavle, undervisning

Foto: Microsoft

Like viktig som tre!
– Disse prisene kan også føre til at færre elever slutter eller stryker, fordi disse prisene vil støtte opp under kultur for læring i videregående opplæring. Fra før har fylkeskommunen trepris og voksenopplæringspris for å vise at tre er viktig og at voksenopplæring er viktig. Er ikke dette minst like viktig? spør Sarromaa.

Sarromaas forslag behandles på fylkestinget den 11. desember.

Sanna Sarromaa

Foto: Bill Keane

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**