Svar til en utålmodig syklist

Olav Torvund er en av hovedstadens fremste sykkelforkjempere. Ære være ham for det. I sin blogg den 2. desember går han i strupen på meg og Venstres tidligere sykkelbyråd i Oslo, Ola Elvestuen. Vi mangler, etter Torvunds syn, "politisk vilje til å gjøre det som skal til" for at Oslo skal bli en sykkelby. Med respekt å melde: Det er nå, med Venstre i byråd, at Oslo endelig er på rett vei, skriver samferdselsbyråd Guri Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Torvund har rett i at Oslo ikke alltid har vært en foregangsby når det gjelder sykkel. Nordmenn har i langt mindre grad enn for eksempel dansker, sett på seg selv som sykkelfolk. Politikerne har historisk sett ikke foretatt seg nok for å endre på dette. Byer er blitt bygget for biler. Nå, i 2013, er dette endelig i ferd med å endre seg. Torvund finner åpenbart en glede i å plukke ut enkeltsitater fra Elvestuen og meg, der vi etter hans syn verken erkjenner problemet (at Oslo fremdeles har et stykke igjen for å bli en sykkelby) eller forstår hva som må gjøres (prioritere sykkeltiltak).

Torvund hører det han vil høre. Selvsagt erkjenner Venstre at Oslo per dags dato ikke er optimalt tilrettelagt for syklister. Derfor har Venstre i byråd løftet opp sykkel som en av våre aller viktigste satsinger. Vi har satt som mål at Oslo skal bli en av Europas beste sykkelbyer. For å være sikre på at vi bruker pengene riktig etablerte Byrådet et sykkelprosjekt i 2010. På tross av et svært stramt Oslo-budsjett får prosjektet doblet bevilgningene i 2014. De skal blant annet legge frem en sykkelstrategi for de neste 10 årene, som skal vise vei til målet. Prosjektet skal også bidra til å finne gjennomførbare løsninger for hovedsykkelveinettet, og sparke i gang kraftpakker som kan løse umiddelbare utfordringer raskt.

Guri Melby

Foto: Torbjørn Bråthen

Så kan vi alle være frustrerte sammen over at ikke det går raskere med hovedsykkelveinettet. Med dagens investeringstakt vil det ta for lang tid å ferdigstille. Men her trenger kommunen hjelp fra staten. Flere av hovedsykkelveiprosjektene er teknisk utfordrende og krever store investeringer. Derfor er det gledelig at Venstre og Krf har samlet et flertall på Stortinget som vil sikre nye friske penger til sykkel gjennom en egen statlig belønningsordning for sykkel. Det vil gjøre at Oslo kan sette enda mer fart på sykkelsatsingen. Samtidig må vi jobbe enda bedre i kommunene for å sikre at planarbeidet går raskere, og sørge for å rulle ut de mindre tiltakene i raskt tempo. Kommunen jobber blant annet for å overta skiltmyndigheten fra politiet, slik at vi kan sørge for endret skilting der hvor det kommer syklistene til gode.

Torvund har bitt seg merke i min uttalelse om at Oslos gater er trange. Det er ingen unnskyldning for ikke å legge til rette for syklister, men det er like fullt en realitet at det er krevende å finne tilstrekkelig plass til trikker, busser, biler, syklende og gående i sentrumsgatene, og det er en forklaring på hvorfor vi noen ganger må velge den nest beste løsningen for flere av trafikantgruppene. Torvund mener universalløsningen er å fjerne parkeringsplasser. I mange tilfeller har han rett. Derfor er jeg glad for å fortelle at jeg i løpet av ganske få uker vil fjerne en god del av gateparkeringsplassene i sentrum. I første omgang gjøres dette på strekninger hvor det er behov for å bedre fremkommeligheten for trikken, men fjerning av gateparkering vil også være et av flere viktig grep jeg vil gjennomføre for å bedre forholdene for syklistene i Oslo.

Byrådet og Olav Torvund har samme mål: Oslo skal bli en sykkelby. Vi aksepterer at han er utålmodig. Det er vi også.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**