Oppdal Venstre – åpent møte

Mandag 9. desember kl. 20.00 på møterom Vetlvonin i Rådhuset

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Årets siste kommunestyremøte er onsdag 11.desember. I den anledning inviteres du til åpent møte 9. des. på møterom Vetlvonin i Rådhuset kl. 20.00. Saklista blir gjennomgått og drøfta. Mye handler om budsjett for 2014 med forskrifter og sjølve budsjettet. Dessuten skal søknad om godkjenning av låneopptak ved Distriktsmedisinske senter behandles. Dette handler om ambulansegarasje.
Vel møtt til førstehånds informasjon og til å påvirke lokalpolitikken.
Hilsen
Odd Gunnar
sekretær

Til behandling foreligger

PS 13/97 Forskrift for torghandel
PS 13/98 Forskrifter for vann- og avløpsgebyrer og gebyrregulativ
2014
PS 13/99 Forskrifter for gebyrregulativ – avfallshåndtering –
husholdningsavfall og slamtømming 2014
PS 13/100 Forskrift om gebyrregulativ 2014 – Plan og forvaltning
PS 13/101 Budsjett for 2014
PS 13/102 Godkjenning av låneopptak – Oppdal Distriktsmedisinske
Senter KF
PS 13/103 Sluttrapport for investeringsprosjekter
PS 13/104 Prioritering av spillemidler 2014
PS 13/105 Vedtak om ekspropriasjon og søknad om forhåndstiltredelse
PS 13/106 Møteplan for 2014

Ola Røtvei
ordfører
(sign.)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**