Skole, kultur og kollektivtrafikk i fylkesbudsjettet

Med Venstres budsjettforslag skal det bli enklere å reise med buss, bane og sykkel, flere skal møte en åpen dør hos helsesøster, støtten til kultur og frivillighet skal økes og det innføres et prøveprosjekt der elever får muligheten til å ta opp fag fra ungdomsskolen mens de begynner på videregående opplæring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Per Magnus Finnanger Sandsmark

Foto: Jo Straube

Innen kollektivtrafikk blir nytt rutenett i Nedre Glomma og fellestakst for Sarpsborg/Fredrikstad prioritert. I tillegg skal det utredes økt busstilbud og Glommabane mellom Indre Østfold og Moss/Sarpsborg/Fredrikstad.

Da fylkeskulturscenen ikke får statsgaranti skal de avsatte midlene settes av til opprustning av ulike scener i Østfold. Parkteatret i Moss, Konservativen/Frederikshalds teater i Halden, Askim kulturhus, bibliotekets aula i Fredrikstad og Glenghuset i Sarpsborg bør være scener som vurderes i denne sammenhengen.

Økte midler til samferdsel i forbindelse med statsbudsjettet skal gå til tverrforbindelser mellom indre og ytre Østfold.

Kollektivtransport 10 000 000

Gang og sykkelstier 10 000 000

Økt vedlikehold veiene 8 700 000

Prøveprosjekt: Ta opp fag fra ungdomsskolen 2 000 000

Styrket videreutdanning lærere 4 000 000

Kultur og frivillighet 3 000 000

Skolehelsetjensten 3 500 000

Inndekning

Udisponert samferdsel -28 700 00
Frukt og grønt -3 500 000
Politisk virksomhet, kommunikasjonsenheten -3 000 000
Øvrig effektivisering, jf tidligere forslag -6 000 00

Venstre stemmer sekundært for Fremskrittspartiets forslag til budsjett da det er det eneste øvrige budsjettet som vil se på struktur og tilbud innen kollektivtrafikken og samtidig prioriterer videreudanning av lærere. Dette er for å vise at vi ønsker et bredere samarbeid, men at det er politikk, ikke partifarge som avgjør hvordan vi stemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**