Stortinget ber regjeringen sørge for at Helsearkivet blir på Tynset – takk til Venstres Stortingsgruppe!

Innst. 16 S (2013—2014)
Innstilling til Stortinget frå kommunal- og forvaltningskomiteen

Rammeuavhengige forslag

Stortinget ber regjeringen stadfeste lokalisering av nybygg for Arkivverkets sentraldepot og Norsk helsearkiv på Tynset

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Rammeuavhengige forslag

Stortinget ber regjeringen stadfeste lokalisering av nybygg for Arkivverkets sentraldepot og Norsk helsearkiv
på Tynset, forutsatt at fullført kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag tilsier bygging av
et eventuelt nybygg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**