Spørsmål til ordføreren

Venstre har formulert et spørsmål til ordføreren: Hva vil du gjøre for å få flere til å gå?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Fotgjengerfelt i Lørenskog

Fotgjengerfelt i Lørenskog

Et viktig miljøtiltak er å få økt andelen som velger å gå istedenfor å bruke andre transportmidler. Å gå er det mest helsefremmende tiltaket som finnes.

I et etter hvert urbant sentrumsområde som det vi har i Lørenskog er det naturlig å spørre ordføreren:
"Hva vil du gjøre for å få flere til å gå?"

Venstre vil at ordføreren skal gjøre rede for hvilke konkrete forslag han har til å utvikle/utbedre lokale snarveier i sentralområdet i Lørenskog.
Venstre har tidligere dessuten påpekt et behov for å utarbeide en gangvei fra Løkenåsen og ned til Solheim. Et tilleggsspørsmål til ordføreren er derfor hva ordføreren tenker om å utrede et slikt forslag videre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**