Debatt om kommunesammenslåing

Står kommunene på Nedre Romerike for fall? spør gruppeleder Bjørn Ivar Gran i Lørenskog Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Bjørn Ivar Gran, gruppeleder Lørenskog Venstre

Bjørn Ivar Gran, gruppeleder Lørenskog Venstre

Samfunnsredaktør Lars Hansen i Romerikes blad skriver i fredagens avis (3.1.14) om kuriøse kommunegrensejusteringer. Han ønsker å sette i gang en debatt omkring kommunesammenslåinger. De små og rike kraftkommunene og de befolkningsstore men arealtette kommunene, blant annet Lørenskog, har gode forutsetninger for å være egne kommuner en god stund videre. Likevel er det viktig å starte drøftinger omkring styrker og svakheter ved ulike kommunestrukturer.

Venstrelagene på Nedre Romerike har i hvert fall tenkt tanken på å slå sammen lokallagene sine. Det er så få som engasjerer seg aktivt politisk. Andelen som stemmer Venstre vokser jevnt og trutt, men det er få som stiller som tillitsvalgte. Når vi snakker med andre partier, sier mange av de andre partiene seg enige i den utfordringen.

Venstre liker nærhet til velgerne, og vil ha frem gode fremtidsrettede, lokale løsninger. Likevel er det en lokaldemokratisk utfordring å ha en tilstrekkelig stor "kritisk masse" med samfunnsengasjerte mennesker som tar på seg politiske tillitsverv. Blir det for få personer som engasjerer seg og som får mandatet til å bestemme alt, er ikke det et gode for demokratiet.

Det er viktig å informere om at det demokratiske systemet som vi har, i mange sammenhenger er ganske skjørt. Det nærmer seg årsmøter i de fleste lokallag i tiden fremover. Finn et parti — engasjer deg!

For et levende demokrati,

Bjørn Ivar Gran,
gruppeleder Venstre Lørenskog

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**