Årsmøte i Molde Venstre 20. jan kl.18.00

Molde Venstre holder årsmøte på møterom Innsikten i Molde Rådhus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


1) Konstituering (Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent).
2) Årsmelding
3) Årsregnskap (revisorgodkjent regnskap ettersendes)
4) Lokal kontingent (foreslås økt med kr. 50,- til kr. 250,- fra og med 2015)
5) Budsjett 2014 (ligger på regnskapsregnearket).
6) Godkjenning av vedtekter Molde V.
7) Valg (leder, 3 styremedlemmer, 3 varamedlemmer, revisorer, valgkomite, minst 6 utsendinger fylkesårsmøte)
8) Molde Venstre gjennom 130 år – Innledning ved Olbjørn Kvernberg, utgangspunkt for debatt om organisatorisk og politisk utvikling av Molde Venstre.

Etter årsmøtet inviteres det til sosialt samvær og evt. middag på Restaurant Milano. Den enkelte betaler dette selv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**