Årsmelding Oppdal Venstre for 2013

Lagt fram på årsmøtet 20.jan

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


ÅRSMELDING FOR OPPDAL VENSTRE 2013

Styret har i 2013 bestått av:
Gerd-Mette Vatne Drabløs leder
Trygve Sande nestleder
Bjørg Golten Sneve kasserer
Odd Gunnar Jære Hoel sekretær
Liv Lyssandtræ styremedlem
Varamedlemmer: Eirik Lien og Solfrid Mjøen.

Årsmøtet ble holdt på Grøsethkafèen 21.januar 2013. Det møtte 10 stykker, deriblant Sør-Trøndelag Venstres førstekandidat, Jon Gunnes. Gunnes hadde i løpet av dagen besøkt farmene på Revmo, VPG, Vekst Oppdal og ble orientert om beite- og rovviltproblematikk på Rådhuset av Gro Aalbu, Oppdal kommune, og Hans Snøve, leder i Oppdal sau- og geitalslag. Et opplegg Jon Gunnes var svært tilfreds med. Han hadde i løpet av rundturen fått innblikk i ulike former for næringsvirksomhet.

Styret har hatt 3 styremøter og behandla 10 saker. Men både telefon og e-post har blitt nytta til drøfting av styresaker. I tillegg har de åpne gruppemøta foran hvert kommunestyre-møte blitt nytta til drøfting av styresaker når det har vært nødvendig.

Venstres førstekandidat i fylket, Jon Gunnes, var innom Oppdal 22.juli på sykkeltur rundt i fylket i anledning valgkampen. «Venstretelt» ble satt opp på torget. Kaffe ble servert i det fine sommerværet. Gunnes fortsatte til Orkelsjøhytta utpå dagen for overnatting og fortsettelse av turen gjennom Orkeldalen til Savalen og Røros. Begge lokalavisene møtte opp.

Stortingsvalget 2013 ga Venstre 4,7% oppslutning i Oppdal. Fram 1,9% i forhold til 2009. Fikk 5,4% av stemmene i fylket. Mangla ca. 600 stemmer på å få Jon Gunnes inn på Tinget. Valg-materiell ble distribuert gjennom OPP-systemet. Medlemmer spredte materiell i områder OPP-systemet ikke dekker. Alle husstander i Oppdal fikk Venstremateriell. Gerd-Mette hadde stand på Torget en dag. Ho deltok også i Kulturhuset på presentasjon av lag og foreninger.

Gerd-Mette Vatne Drabløs og Hans Bøe var lagets utsendinger til årsmøtet i Sør-Trøndelag Venstre i Trondheim 10.-11.februar.

Gerd-Mette var utsending fra Sør-Trøndelag på Venstres landsmøte på Fornebu i april.

Gerd-Mette Vatne Drabløs og Bjørg Golten Sneve deltok på et møte om landbrukspolitikk i Trondheim 2. november.

Foran alle kommunestyremøta har vi hatt åpne møter på møterom Vetlvonin på Rådhuset for drøfting av saklista. Oftest har seks-åtte personer møtt opp slik at våre to representanter i kommunestyret har fått innspill og synspunkter med på vegen. Dette er en svært viktig møteplass for utmeisling av god venstrepolitikk lokalt.

Lokalpolitisk vises til egen årsmelding fra kommunestyregruppa.

Når det gjelder økonomien vises det til regnskapet.

Oppdal Venstre er på facebook og har heimeside —www.venstre.no/sortrondelag/oppdal.
Medlemstallet er pr. 31.12.13 i følge sentrale lister 27. Ett nytt medlem i året, mens ett har flytta. 21 medlemmer har betalt kontingent for 2013, fire færre enn i 2012.

Oppdal, 4.januar 2013
Gerd-Mette Vatne Drabløs, leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**