Årsmøte i Oppdal Venstre

Gledelig stort oppmøte!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Årsmøtet i Oppdal Venstre for året 2013 ble avvikla mandag 20.januar 2014 på Grøsethkafèen. Vi var 13 medlemmer til stede. Det er faktisk over halvparten av betalende medlemmer! Og vi lar oss ikke skremme av at vi var 13 til bords. I dag, tirsdag 21., fikk laget for øvrig en ny medlem!
Det ble lagt fram fyldige årsmeldinger fra laget og fra kommunestyregruppa. De vil bli lagt ut på denne sida her etter hvert. Årsmeldingene ble gjenstand for gode og innsiktsfulle diskusjoner. Våre representanter i politiske fora fikk mange tips for det videre arbeidet framover.
Kommunestyre- og fylkestingsvalg er på september 2015. Etter hvert vil arbeidet i Oppdal Venstre rette fokus mot dette valget, gjennom program- og nominasjonsarbeid.
Ved valga ble det gjenvalg over hele fjøla når det gjelder styrefunksjoner. Gerd-Mette Vatne Drabløs er leder. Styret for øvrig består av Trygve Sande, Bjørg Golten Sneve, Liv Lyssandtræ og Odd Gunnar Jære Hoel. Styret konstituerer seg senere.
Varamedlemmer til styret er Eirik Lien og Solfrid Mjøen.
Valgnemnd for neste års årsmøte er Ingrid Mellem og Hans Bøe.
Revisor er Astrid Fjøsne Berge.
Til utsendinger til årsmøtet i Sør-Trøndelag Venstre ble valgt Trygve Sande, Julie Killingberg og Henrik Ottersen. Varafolk ble Odd Gunnar Jære Hoel, Else Hoel og Bjørg Golten Sneve.

Oppdal Venstre vedtok følgende uttalelse på sitt årsmøte:
Salget av el-biler viser sterk økning. For at el-bil skal bli et godt alternativ i vår kommune og i vår region må vi ha ladestasjoner. Oppdal Venstre konstaterer at det ikke er tilfelle så langt. Oppdal er et knutepunkt for trafikk både langs E6 nord-sør, og langs R70 til Nordmøre og Romsdal. Det finnes ingen ladestasjon mellom Dombås og Støren. Heller ikke mellom Dombås/Støren og Kristiansund. Oppdal er en helt naturlig plass for en ladestasjon for el-biler. En sentralt plassert ladestasjon for el-biler i kommunen vil bety et naturlig stoppested for brukere av el-bil, et stoppested som vil få stor betydning for lokalt næringsliv.
E39 er snart klar for el-biler fra Oslo-via Stavanger og Vestlandet til Trondheim og videre til Sverige. Den muligheta er der når det blir bygd vedtatt ladestasjon ved Valsøytunet i Halsa kommune. Rennebu kommune har tatt initiativ til å opprette ladestasjon i kommunen lokalisert til Berkåk. Den kan komme i drift i løpet av dette året.
Årsmøtet i Oppdal Venstre 20.januar 2014 oppfordrer Oppdal kommune om å ta initiativ til oppretting av ladestasjon for el-biler ved å kontakte Transnova og andre offentlige og private aktører for økonomisk støtte, og Grønn Kontakt for drifting av en slik stasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**