– Alle kan ikke tvinges inn i samme livsløp!

På årsmøtet 23.januar 2014 vedtok Lørenskog Venstre en uttalelse om at vi må hegne om at folk er forskjellige også når det kommer til grad av og form for deltakelse i samfunnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Alle kan ikke tvinges inn i samme livsløp

Alle kan ikke tvinges inn i samme livsløp
Foto: Creative Commons

På Lørenskog Venstres årsmøte ble følgende politiske uttalelse vedtatt:

Norge er et kunnskapsbasert samfunn, med behov for en godt utdannet og kompetent befolkning. Allikevel vil en andel av befolkningen/de unge ikke ønske eller klare å gjennomføre utdannelse, og ønske å gå ut i arbeidslivet. Arbeidslivet og aksepten i samfunnet må tilpasses en slik valgmulighet, å tvinge alle individer inn i samme livsløp vil ellers kunne oppfattes som et overgrep av enkeltindividet.

Mer info:
Lokallagsstyremedlem og kommunestyrerepresentant Torild Jørgensen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**