Velkommen til årsmøte i Buskerud Venstre!

Fylkeslaget avholder sitt årsmøte 8./9. februar på Tyrifjord hotell i Vikersund. På agendaen står blant annet menneskerettigheter, bygging av organisasjonen og evaluering av valgkampen. Stortingsrepresentant Abid Raja skal gjeste årsmøtet vårt i år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Rebekka Borsch

Rebekka Borsch
Foto: Venstre

I stortingsvalgkampen ble Rebekka Borsch kalt Buskeruds debattdronning. I fjor ble det ikke mindre enn 222 innlegg, kronikker og oppslag i lokal- og riksmedia, inkludert radio og TV. Hun deltok i tillegg i 33 debatter i løpet av noen hektiske sommermåneder.

Hun reiste fylket rundt og gav alt for at Buskerud Venstre skulle få sin første stortingsrepresentant på en årrekke – men tapte knepent utjevningsmandatet. Nå er hun på full fart inn i Venstres sentralstyre som direkte valgt medlem dersom valgkomiteens innstilling får flertall på landsmøtet.
Hun har sagt ja til å fortsette som fylkesleder i Buskerud dersom det er ønskelig. På Buskerud Venstre årsmøte på Tyrifjord Hotell helgen 8.-9. februar kommer svaret på det.

Der skal tillegg til ordinære årsmøtesaker valgkampen evalueres. Man tar også for seg hvordan bygge Buskerud Venstre fram mot fylkes- og kommunevalget i 2015.

Menneskerettigheter er et viktig tema for Venstre. Rebekka Borsch er utpekt til leder av en arbeidsgruppe som skal forberede saken før den kommer opp og behandles som hovedsak på Venstres landsmøte til våren. På fylkesårsmøtet taler hun over temaet «Menneskerettigheter» og innleder til debatt.

Abid Q. Raja

Foto: Gisle Bjørneby, 2013

Stortingsrepresentant, jurist og fargerik debattant Abid Raja (V) gjester årsmøtet søndag. Raja tar da for seg Venstres politiske rolle i tiden framover. Etter stortingsvalget i fjor fikk Venstre en nøkkelrolle som frittstående samarbeidsparti for den blå regjeringen. Dette gir muligheter til å påvirke politikken i en mer liberal retning.

Fylkesårsmøtet skal velge nytt styre og utsendinger til landsmøtet. Innstillingen fra valgkomiteen er tilgjengelig i årsmøteboka som kan lastes ned her.

Notatet om menneskerettigheter kan leses her.

Møtestart lørdag kl. 10 – registrering fra kl. 9.30
Møtestart søndag kl. 9.00

Vel møtt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**