Erna Solberg må levere miljøtiltak

– uttalelse vedtatt på Hedmark Venstres årsmøte 2.2.14

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstre inngikk en avtale med H, FrP og KrF som førte til at Erna Solberg ble statsminister. Det er det ikke grunn til å angre på, spesielt ikke etter at den rødgrønne regjeringa krasjlandet under den såkalte “månelandingen” på Mongstad.

Takket være Venstre slås det i avtalen med regjeringspartiene og KrF fast at klimapolitikken til den blå regjeringa skal forsterkes i forhold til det de rødgrønne klarte å få til.

Hedmark Venstre krever nå at regjeringa leverer resultater. Skal vi komme over fra fossilsamfunnet til lavutslippssamfunnet, må vi energiøkonomisere og begrense bruken av fossil energi. Vi må også bygge ut mer fornybar energi. Dette kommer ikke av seg selv, og vi forventer at regjeringa iverksetter effektive tiltak for å få til denne omleggingen. Dette skjer i mange EU-land, og er også mulig å få til i Norge.

Det må legges opp til en samlet plan for vindkraft i hvert fylke, som Venstre har foreslått i Hedmark. Kompensasjonen til vindkraftkommunene bør økes. Det bør skapes mekanismer for å redusere bruk av fossil energi etter hvert som det bygges ut rene alternativer. Det bør legges til rette for såkalte Plusskunder, dvs. strømkunder som produserer mer energi enn de forbruker. Det treng sen lovregulering slik at energiselskapene har mottaksplikt fra Plusskundene, til betingelser som fremmer distribuert produksjon. Det må bevilges mer penger til forskning på ren og fornybar energi.

Regjeringas første 100 dager er passert, og vi har ikke tid til å vente lenger på resultater. Hedmark Venstre krever at regjeringa i nærmeste framtid tar nye og radikale grep i klimapolitikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**