Hedmark Venstre sier nei til rasering av strandsonen!

– uttalelse vedtatt på Hedmark Venstres årsmøte 2.2.14

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


For Venstre har det vært en kjernesak å bygge ut tospors Inter City-forbindelse i det såkalte ytre triangelet, dvs. til Lillehammer, Halden og Skien/Porsgrunn.

Utbyggingen av tospors Inter City-trafikk byr på store fordeler for Innlandet. Kortere reisetid, hyppigere avganger og mer gods på tog er de mest åpenbare.

Utbyggingen byr også på noen utfordringer. De viktigste er hvor jernbanetraseen blir lagt, og hvor jernbanestasjonen skal ligge på Hamar.

Jernbaneverkets siste forslag til trase H1 medfører at jernbanesporene blir lagt rett over området ved småbåthavna, Skibladnerbrygga og Koigen. Her vil minst åtte tog i timen rase forbi (ca hvert 7. minutt), og det må tas høyde for at godstog også vil stå parkert i det samme området.

For Hedmark Venstre er det svært viktig å bevare Mjøsas strandsone, slik at den kan utgjøre en helhet for byutvikling og rekreasjon for kommunens innbyggere. Bygges det jernbane med opp til tre spor her, er mulighetene for å utnytte nærheten mellom sentrum og strandsonen stengt for godt.

Vi bygger nå jernbane for de nærmeste 150 år. Får vi den utviklingen vi ønsker, vil Hamra vokse. Vikingskipet stasjon ligger sentralt plassert mellom de store boområdene i Hamar. Med forbehold om at helt ny informasjon skulle dukke opp, mener Hedmark Venstre at trasevalg H5, med stasjon ved Vikingskipet, er det beste for å verne strandsonen, for å sikre at Hamar åpnes mot Mjøsa og for å sikre utvidelsesmuligheter for Hamar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**