Innlandsutvalget – enda mer utredning?

– Uttalelse vedtatt på Hedmark Venstres årsmøte 2.2.14

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Den rødgrønne regjeringa nedsatte Innlandsutvalget like før stortingsvalget 2013, og den blå regjeringa har valt å videreføre utvalget, men skiftet ut fire medlemmer.

Hedmark og Oppland har 48 kommunestyrer, to fylkesting, mange styrer, flere råd, utvalg og referansegrupper som arbeider med utviklingen i vårt område. Hedmark Venstre tviler på om enda et utvalg kan bidra med noe når det gjelder Innlandets utfordringer, Vi trenger ikke flere diskusjonsgrupper og utredninger, men handling.

Regjeringas fremste talsmann i Hedmark, Gunnar A. Gundersen, mener at utvalget ikke skal ta for seg viktige saker som sykehusstruktur og universitet. For Venstre virker det meningsløst at de store, strukturelle grepene ikke skal diskuteres.

Det trengs næringsutvikling, moderne infrastruktur og flere kompetansebaserte arbeidsplasser. Skal Innlandet utvikle seg til et attraktivt arbeids- og boligmarked kan vi ikke konkurrere og krangle innbyrdes, men utvikle en samarbeidskultur til beste for alle.

Innlandsutvalget kan bare bli viktig for vår utvikling dersom utvalget også går løs på de store sakene i våre fylker, f.eks. sykehusstruktur, full utbygging av Inter City til Lillehammer, høgskolenes utviklingsmuligheter og framveksten av flere kunnskapsintensive bedrifter. I motsatt fall foreslår Venstre at tid og krefter brukes i andre organer enn i Innlandsutvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**