Valgkomiteens instilling

Valgkomiteen har lagt ned et grundig arbeid og kommet frem til følgende innstilling

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Forslag til styrende organer Akershus Venstre, Årsmøtet 2014

Justert 3.2.2014.

Alle medlemmer velges (på nytt) for to år, vara velges for ett år.

Styret
Solveig Schytz (Ås), leder (gjenvalg)
Eirik T. Bøe (Bærum), organisatorisk nestleder (gjenvalg)
Jonas Vevatne (Asker), politisk nestleder (gjenvalg)

Hulda Tronstad, Bærum, styremedlem (ny)
Jan Bakke, Vestby, styremedlem (ny)
Karl Henrik Laache, Nannestad, styremedlem (ny)
(foruten ledelsen skal fylkesstyret ha «opplæringsansvarlig, økonomiansvarlig, sekretær og fem varamedlemmer»

Vara til styret (velges for ett år):
1) Jakob Bronebakk, Bærum (ny)
2) Prisca Massao, Enebakk (gjenvalg)
3) John Pavels Wilhelmsen, Ullensaker (ny)
4) Kari Ulla, Oppegård (ny)
5) Inge Solli, Nittedal (ny)

Direktevalgte til hovedstyret:
Siri Engesæth, Bærum (ny)
Jorunn Nakken, Ås, (gjenvalg)
Lars Peder Nordbakken, Gjerdrum (ny)

Vara (velges for ett år)
1. Inger Johanne Bjørnstad, Oppegård (gjenvalg)
2. Tine Jahren, Fet (ny)
3. Roger Axelsson, Ullensaker (gjenvalg)

VO-utvalg:
Opplæringsansvarlig i styret er VO-leder
Roger Axelsson, Ullensaker (ny)
Jakob Bronebakk, Bærum (ny)
Mats Olsen, Skedsmo (ny)

Revisor:
Thor Togstad, Gjerdrum (gjenvalg)
Øystein Smidt, Nes (ny)

Forslag til landsmøtedelegater 2014

1. Solveig Schytz, Ås
2. Jonas Vevatne, Asker
3. Eirik T. Bøe, Bærum
4. Siri Engesæth, Bærum
5. Unge Venstre (velges av UV)
6. Runar Bålsrud, Hurdal
7. Boye Bjerkholt, Skedsmo
8. Inge Solli, Nittedal
9. Mette Kaaby, Bærum
10. Jostein Tellnes, Asker
11. Ingvild Tautra Vevatne, Asker
12. Mats Olsen, Skedsmo
13. Hulda Tronstad, Bærum
14. Are Egner-Kaupang, Gjerdrum
15. Inger Johanne Bjørnstad, Oppegård
16. Jan Bakke, Vestby
17. Åse Birgitte Skjærli, Nes
18. Ole Andreas Lilloe-Olsen, Bærum
19. Jorunn Nakken, Ås
20. Audun Heskestad, Rælingen
21. Svein Kamfjord, Ski

Vara;
1. Marit Helene Meyer, Asker
2. Olav Østerås, Ås
3. Per Aage Pleym Christensen, Eidsvoll
4. Hilde Arneberg, Bærum
5. Anniken Holtnæs, Rælingen
6. Johan Meyer, Oppegård
7. Bente Knagenhjelm, Bærum
8. Wenche Steen, Bærum
9. Eline Borger Rognlie, Ås
10. Jacob Bronebakk, Bærum

Nytt forslag Svein Kamfjord, Ski

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**