Rebekka Borsch gjenvalgt som fylkesleder i Buskerud Venstre

Buskerud Venstres årsmøte valgte sitt nye styre ved akklamasjon under helgens årsmøte i Vikersund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Buskerud Venstre topper fylkeslaget fram mot lokalvalget i 2015.

Fylkesleder:
Rebekka Borsch (Røyken)

Politisk nestleder:
Erik Hørluck Berg (Modum)

Organisatorisk nestleder:
Tove Hofstad (Lier)

Styremedlemmer:
Helge Stiksrud (Ringerike)
Hallvor Lilleslett (Gol)
Ida Marie Brown (Drammen)
Pål Bentsen (Nedre Eiker)

Varamedlemmer:
Alexander Presthus (Flå)
Bjørn Flo Knudsen (Kongsberg)

 Buskerud Venstres nye styre: (foran fra venstre) Ida Marie Brown (nestleder Drammen), Hallvor Lilleslett (ordfører Gol), Rebekka Borsch (gruppeleder Røyken/landsstyremedlem), Helge Stiksrud (gruppeleder fylkestinget), Tove Hofstad (leder Lier). Bak skimtes Pål Bentsen (leder Nedre Eiker) og Erik Hørluck Berg (leder Modum)

Buskerud Venstres nye styre: (foran fra venstre) Ida Marie Brown (nestleder Drammen), Hallvor Lilleslett (ordfører Gol), Rebekka Borsch (gruppeleder Røyken/landsstyremedlem), Helge Stiksrud (gruppeleder fylkestinget), Tove Hofstad (leder Lier). Bak skimtes Pål Bentsen (leder Nedre Eiker) og Erik Hørluck Berg (leder Modum)
Foto: Christian Behrens

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**