Ja, til nasjonalpark i Østmarka

Ski Venstre ser det som utelukkende positivt å etablere en nasjonalpark i Østmarka.
Det kan føre til både målet om vern, men også gi verdifull vekst som økt villmarksturisme, og gjøre områdene rundt Østmarka mer attraktive å bosette seg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


På årsmøtet i Akershus Venstre 15. februar fremmet Ski Venstre en politisk uttalelse om å verne Østmarka. Det fikk vi delvis gjennomslag for ved at dette punktet ble tatt inn i en mer generell politisk uttalelse om vekst og vern i Akershus.

Ja, til nasjonalpark
Området rundt hovedstaden trenger en nasjonalpark å vise til. Det vil være en berikelse for innbyggerne i hele regionen samt for turisme og næringsliv. En nasjonalpark og et nasjonalparksenter med mange aktiviteter vil skape helt nye muligheter for turister og turistnæringer i regionen. I et fylke med stor befolkningsvekst og stort utbyggingspress er det helt nødvendig at vi sikrer et slikt naturområde for fremtidige generasjoner. I Østmarka finner man alt fra dype eventyrskoger til flotte utsiktspunkter.

 Eventyrskoger i nærmiljøet har høy verdi i seg selv, mener Ski Venstre

Eventyrskoger i nærmiljøet har høy verdi i seg selv, mener Ski Venstre
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Trua og sårbare arter finner sine siste leveområder her. Et velutviklet sti- og løpenett i kombinasjon med urørte områder tilbyr opplevelser for alle ønsker og behov. At området er beriket med både ulv og gaupe, rådyr og elg gjør området svært eksotisk og vil øke opplevelseskvalilteten for innbyggerne og danne grunnlag for villmarksturisme som er en voksende næring flere steder i Norge – nå har Akershus muligheten til å tilby det samme. Skogvern er også et viktig klimatiltak fordi det binder opp mye karbon i trær,røtter og skogsjord. Nasjonalparker er til for å fremme naturnært friluftsliv og aktiviteter som skal være til for alle med gammelskog og opplevelsesskog, turløyper og skiløyper og turisthytter med overnatting. Markaloven er ikke nok til å sikre alle disse verdiene for fremtiden.

Derfor vil Ski Venstre

– etablere en nasjonalpark i Østmarka.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**