Ja, til møteplass hele året!

Ski Venstre har lenge ment at det bør legges en kunstisbane i Ski idrettspark. Det har ligget i kommunedelplanen i mange år, og nå kan det bli en realitet. – Jeg mener det er riktig tenkt å legge til rette på en måte som sikrer aktivitet på området hele året, sier Camilla Hille

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Erfaring tilsier at der det er en kusntis der blir den brukt, sier Hille

Erfaring tilsier at der det er en kusntis der blir den brukt, sier Hille
Foto: Jan Kløvstad

I november holdt Kunstis på å “ramle” ut av kommunedelplanen. Flere forsøk på å få et kunstisprosjekt i havn har strandet av flere ulike grunner.

– Nå synes det som det er stor politisk vilje til å realisere et prosjekt som mange av Ski kommunes innbyggere har ønsket, sier Hille. Ved å realisere kunstis sammen med en møteplass for uorganisert aktivitet sommertid sikrer vi maksimal utnyttelse av arealet og sparer penger da det er kostnadsbesparende å legge til rette for begge deler nå, mener Hille

Ski Venstre har mange med seg på dette forslaget. Vedtaket fra kommunestyret i desember 2013 var enstemmig. Alle partier stilte seg bak forslaget om å se kunstis i sammenheng med etableringen av møteplass på sommertid.

 Det er et mål for Ski venstre å sikre gode aktivitetstilbud for alle, sier Hille

Det er et mål for Ski venstre å sikre gode aktivitetstilbud for alle, sier Hille
Foto: Gisle Bjørneby 2011

– Det er et mål om at Skis innbyggere skal være aktive, og det fine med en kunstis er at den er åpen for alle til en hver tid i vinterhalvåret. Her kan besteforeldre og barnebarn boltre seg sammen, barn og unge kan spille løkkehockey eller trene på kunstløpsmomenter, sier Hille

– Ski venstre mener en kunsisbane er en god og riktig investering både for folkehelsen og den sosiale kapitalen, avslutter Hille

Stort lokalt engasjement
Saken har fått stor oppmerksomhet i Østlandets blad. Det kan leses mer om saken her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**