Velkommen til lokalpolitisk Nettverk lørdag 22. mars!

Buskerud Venstre samler alle aktive medlemmer til skolering innen politikk og organisasjon og hyggelig sosialt samvær lørdag 22. mars på Comfort Hotell Union Brygge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Velkommen til Buskeurd Venstres Lokalpolitiske nettverksmøte, lørdag 22. mars kl 0930 på Comfort Hotell Union Brygge i Drammen. Dette er det første av 4 nettverksmøter før valget i 2015. (mars ’14, september ’14, mars ’15, juni ’15)

 Trine Skei Grande innleder om Venstres ideologi, dagens partilandskap, lokaldemokrati og kommunereform fra kl. 10:15. Spørsmål og diskusjon i etterkant

Trine Skei Grande innleder om Venstres ideologi, dagens partilandskap, lokaldemokrati og kommunereform fra kl. 10:15. Spørsmål og diskusjon i etterkant
Foto: Erlend Aas

Program:
Vi har et knallsterkt og innholdsrikt program å friste med, her skal alle skoleres og TRINE SKEI GRANDE kommer 🙂
Vi ønsker spesielt medlemmer i lokallagsstyret, kommunestyrerepresentanter, medlemmer i hovedutvalg, og medlemmer som har lyst til å bli aktive velkommen!!

09:30 Oppmøte og registrering

10:00 Velkommen til Lokalpolitisk nettverk i Drammen
Kulturelt innslag
Presentasjon av dagens program

10:15 Venstre: Det sosialliberale partiet
v/ partileder Trine Skei Grande
Ideologi, partilandskap, lokaldemokrati, kommunereform
Spørsmål og diskusjon

12:00 Lunsj

13:00 Lagbyggingsaktivitet

13:30 Gode valghistorier fra fylket
Vi hører suksesshistorier fra flere lokallag i fylket

14:00 Organisasjon: Lokallagsarbeid fra A til Å.
Årshjul – Lokallagslederens kalender

14:30 Planlegging av tiden fram mot valget i 2015:
Plenum samarbeid — lage handlingsplan fram mot september 2015

15:00 Kaffepause m/kake

15:30 Verksteder/parallellsesjoner (2 x 40 minutter)
HUSK: Ta med egen PC:

Hovedsal:
•Publisering på nett
•Sosiale medier
•Presse- og mediearbeid – Mediehåndtering og profilering

Tilstøtende Møterom:
•Bruk av medlemsregister
•Lag kurs med studieplaner fra VO
•Statstilskudd, inntektsrapportering, Brønnøysundregistrering
Kl 16:10 — 16:15 Rask pause og bytte av møterom

17:00 Valgkampforberedelse: Listestilling
Lokale nominasjonsprosesser og programprosesser

18:00 Oppsummering og avslutning
Utlysing av mediekonkurransen

18:30 Møteslutt

Påmelding:
Påmelding skjer kun via denne lenken
Frist: torsdag 20. mars

Første sted mot valget i 2015 tas nå!

VELKOMMEN!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**