Akershus Venstre med gjennomslag for hydrogenstrategi

Mandag var fylkestinget samlet i Galleriet i Oslo til fylkestingsmøte. På sakskartet sto en hydrogenstrategi som Akershus Venstre har stått i spissen for.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Solveig Schytz

Foto: Gisle Bjørneby, 2013

Over 70 prosent av klimagassutslippene i vår region kommer fra transportsektoren. Hvis vi skal nå målene om å halvere klimautslipp innen 2030 så må vi være ambisiøse spesielt innenfor transportsektoren sier Venstres gruppeleder Solveig Schytz.

– Vi jobber systematisk og samtidig med både å minske transportbehovet, styrke kollektivtilbudet og å få flest mulig til å velge nullutslippskjøretøy sier Schytz.

Nøyaktig hvordan planlegger dere å kutte i klimagassutslippene?

– Vi skal legge til rette for en tidlig innfasing av hydrogen som drivstoff. Både i kollektivtrafikk, næringstransport og privatbiler. Vi skal også sørge for at den prekomersielle fasen, før markedet skyter fart og blir så kort som mulig.

Vi skal ikke gjøre denne jobbe aleine understreker Solveig Schytz.

– At vi har utarbeidet denne strategien sammen med Oslo gjør den til en sterk regional strategi, og det er helt avgjørende at nasjonale myndigheter kommer på banen med sterke stimuleringsordninger for utbygging av hydrogenstasjoner. Akershus fylkeskommune vil også jobbe sammen med andre europeiske storbyregioner for å nå målene

Akershus fylkeskommune skal være et klimapolitisk foregangsfylke.

-Nå viser vi hvordan vi skal fylle den ambisjonen avslutter Schytz.

Se intervjuet med SVT her

Les artikkelen eller last ned artikkelen fra RB

Budstikka

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**