Møteplan Akershus Venstre 2014-2015

Her er oversikten over fylkesstyrets og fylkestingsgruppas møter samt hovedstyre møter og andre viktige datoer for Akershus Venstre i 2014-2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Styremøteene er torsdager fra kl 16 til kl 19.00 på Venstres hus.
Fylkestingsgruppa har møter en mandag en måneden kl 15.30 på Galleriet, Schweigaardsgate 4.
Møtene er åpne.

2014
24.februar styremøte

3.mars møte i fylkestingsgruppa

15.mars styremøte

15.-16.mars Lokalpolitisk nettverk, Hurdal

27.mars Delegasjonsmøte, landsmøtedelegasjonen

10.april styremøte

28.april møte i fylkestingsgruppa

22.mai styremøte

2.juni møte i fylkestingsgruppa

12.juni styremøte

14.august styremøte

28.august Hovedstyremøte og sommerfest

4. sept styremøte

8. september møte i fylkestingsgruppa

13.-14.sept Lokalpolitisk nettverk

6. oktober møte i fylkestingsgruppa

9.oktober styremøte

18.-19. oktober landskonferanse

3.november møte i fylkestingsgruppa

4.november nominasjonsmøte

7.november Fylkestingsgruppas budsjettkonferanse

20. november styremøte

1.desember møte i fylkestingsgruppa

2015

8.januar styremøte

22. januar styremøte

7.februar fylkesårsmøte

– 8. januar: Styremøte
– 8-9 januar: Storbynettverk i Trondheim
– 20. januar: Frist for saker og endringsforslag til fylkesårsmøtet
– 27. januar: Hovedstyremøte med innstilling i saker til fylkesårsmøtet
– 28. — 29. januar: Sentral ordførersamling for aktuelle ordførerkanidater
– 30. — 1. februar: Skoleringssamling for prioriterte kommuner. Asker, Bærum, Skedsmo
– 7. — 8. februar: Fylkesårsmøte
– 27. februar: Forslagsfrist landsmøte
– 6. — 8. mars Lokalpolitisk nettverk Akershus og Østfold
– 17. mars: Hovedstyremøte
– 17. mars: Delegasjonsmøte LM
– 20. mars: Forslagsfrist politiske uttalelser til landsmøtet
– 10. — 12. april: Landsmøte
– 19. — 21. juni LPN
– 5. — 7. juni Valgkampsturné?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**