Nominasjonsprosessen

Nominasjonsnemda hadde konstituerende møte den 24.03.2014. Nemda består av leder Øystein Smidt, Anniken Holtnæs, Runar Bålsrud, Odd Roar Kristensen, Svein Kamfjord, Gry Bøhmer og Jorunn Nakken. Under finner du informasjon du trenger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det ble besluttet å følge VHOs retningslinjer og fremdriftsplan. Skrivet finner du her

Frister:

15.05.2014 – Hvert lokallag skal foreslå 10 representanter i vilkårlig rekkefølge. Nominasjonskomiteen ønsker at lokallagene anbefaler noen av sine egne, samt forsøker å finne kandidater fra forskjellige deler av fylket. Lokallagene anbefales på det sterkeste å arrangere et medlemsmøte der denne listen lages, men det stilles ingen krav. Forslagene sendes til [email protected] innen 15. mai 2014 og merkes tydelig med lokallag.

15.09.2014 – Frist for prioritert liste
Nominerte kandidater fra lokallagene er sortert i alfabetisk rekkefølge og returnert til lokallagsledere 12.06.2014. Hvert lokallag har frem til 15. september på å returnere 10 kandidater i prioritert rekkefølge. De kandidatene som er nominert øverst skal det medfølge en kort begrunnelse/cv.

Møtetidspunkt:

Før sommeren: Tirsdag 27.05.2014 og Mandag 16.06.2014

Det er vedtatt at alle kandidater som velges med kandidatnummer 1-6 forplikter seg til å bli en del av et valgkampsutvalg som må være forberedt på å drive valgkamp i hele fylket.

Andre tidspunkt

1. Konstituerende møte i nominasjonskomitéen avholdt 24.03.2014
2. E-post med informasjon til lokallagsledere om nominasjonsprosessen sendt ut 25.03.2014
3. Valgte representanter for inneværende periode er forspurt om de ønsker å stille 25.03.2014
4. Liste med nominerte kandidater er sendt ut til lokallagsledere 12.06.2014

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**