Åpent møte Oppdal Venstre

Mandag 31.mars er du velkommen til åpent møte på møterom Vetlvonin (i Rådhuset) kl. 19.30. Saklista til kommunestyremøtet 2.april blir behandla.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Disse sakene skal behandles på møtet i Oppdal kommunestyre onsdag 2.april:

PS 14/25 Endring av forskrift til konsesjonslovens § 7 (nullkonsesjon)
Oppdal kommune – sluttbehandling.
PS 14/26 Høringsuttalelse om lovendring i legers reservasjonsrett
PS 14/27 Søknad om utvidet skjenkeareal ved Oppdal Uteliv AS –
Spisbar
PS 14/28 Søknad om støtte til ladestasjon
PS 14/29 Ny deltakerkommune i Plankontoret – godkjenning av nye
vedtekter.
PS 14/30 Avvikling av Torshaug Stiftelse – uttalelse fra kommunen
PS 14/31 Gatelys i Tranvegen/Lerkevegen
PS 14/32 Detaljreguleringsplan for Luvegen 14, gnr 288 bnr 17 – ny
sluttbehandling
PS 14/33 Forslag til detaljreguleringsplan for Klettgjelan hyttegrend,
gnr/bnr 198/5 og 271/3 – ny sluttbehandling
PS 14/34 Søknad om fritak fra verv som leder/medlem i
Kontrollutvalget for resten av valgperioden 2011-15 – Johan
Lund Furunes

REFERATSAKER
RS 14/8 Årsmelding for Plankontoret 2013
RS 14/9 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Mediehuset
OPP
RS 14/10 Melding om vedtak fra Rindal kommune – samarbeid med
Plankontoret. Kopi av brev til Plankontoret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**