Nominasjon: Nominasjonskomite

Hovedstyret vedtok 18. mars retninglinjer for nominasjonsprosessen i Oslo Venstre og sammensetning av nominasjonskomiteen. Audun Rødningsby ble valgt som leder av nominasjonskomiteen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Audun Rødningsby leder nominasjonskomiteen.

Audun Rødningsby leder nominasjonskomiteen.

Nominasjonskomiteens sammensetning
Audun Rødningsby (leder)
Anne-Lise Bergenheim
Knut A. Fjeld
Tone Opdahl
En representant fra Oslo Unge Venstre

Varaer: Olav Røssaak og Anna Buverud.

Retninglinjer for nominasjonskomiteen kan lastes ned her (pdf).

Fremdriftsplan og frister for nominasjonsprosessen

-Innen 1. april, fylkesstyret anmoder på nominasjonskomiteens vegne alle medlemmer i Oslo Venstre om å fremme forslag til kandidater overfor komiteen.

– Innen 1. mai, nominasjonskomiteen konstitueres og komiteen vedtar fremdriftsplan. Komiteen skal kontakte alle folkevalgte i bystyret og spørre om de ønsker gjenvalg.

– Innen 1. juni, medlemmenes frist for å sende inn forslag til kandidater.

– Innen 30. juni, liste over alle foreslåtte kandidater (i alfabetisk rekkefølge), sendes ut til behandling på medlemsmøter i bydelslagene. Dersom noen av de foreslåtte kandidater ønsker å angi at de selv ikke anser seg som aktuelle, skal dette påføres listen. Listen offentliggjøres på nettsidene med presentasjoner av kandidatene (de som selv sender inn dette).

– Innen 15. september skal nominasjonskomiteen organisere et byomfattende medlemsmøte der kandidatene gis mulighet til å presentere seg for medlemmene og nominasjonskomiteen.

– Innen 15. september skal bydelslagene ha avholdt lokal prøvenominasjon.

– Innen 15. oktober 2014 skal nominasjonskomiteen fremlegge sitt forslag til liste ved bystyrevalget 2015.

– Listen skal bestå av 65 navn.

– Innen 15. oktober skal fylkesstyret kalle inn til nominasjonsmøte.

– Innen 30. november skal nominasjonsmøte avholdes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**