Lokalpolitisk nettverk 26.-27. april

Fylkeslangene for Venstre i Hedmark og Oppland i samarbeid med VHO inviterer til samling på Honne på Biri der vi sammen skal inspirere hverandre og planlegge hvordan vi skal bygge organisasjonen videre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Et vårlig bilde som viser noe av alt det skjønne dere kan få se på Biri denne flotte helgen.

Et vårlig bilde som viser noe av alt det skjønne dere kan få se på Biri denne flotte helgen.
Foto: Franziska Wika

Vi inviterer en til to personer fra hvert lokallag til å delta på samlingen. Fylkeslagene og Venstres Hovedorganisasjon dekker kostnader knyttet til samlingen, inkludert overnatting og servering for en til to representanter fra hvert lokallag. Vi ber om at lokallaget koordinerer påmeldingen fra lokallagene.

Påmeldingsfrist er 12.april, så ta kontakt med din lokallagsleder så snart som mulig. Har dere spørsmål rundt samlingen så ta kontakt med Mirjam Engelsjord, mobil 90 01 74 39.

Samlingen starter med registrering kl. 09.30 lørdag 26. april og avsluttes med lunsj kl. 14.00 på søndag.

 Du får selvsagt også møte Oppland Venstres leder, Roger Granum. Kom, kom.

Du får selvsagt også møte Oppland Venstres leder, Roger Granum. Kom, kom.
Foto: Sanna Sarromaa

Program

LØRDAG

09:30 Oppmøte og registrering

10:00 Velkommen til Lokalpolitisk nettverk. Presentasjon av opplegg

10:15 Venstre: Det sosialliberale partiet. Ideologi, partilandskap, lokaldemokrati, kommunereform

12:00 Lunsj

13:00 Lokalpolitisk verksted

Fylkeslaget/-ene velger selv tema og ev. eksterne innledere

14:30 Organisasjon: Lokallagsarbeid fra A til Å. Planlegging av tiden fram mot valget i 2015.

Kort introduksjon og gruppearbeid.

15:30 Kaffepause

16:00 Organisasjon: Lokallagsarbeid fra A til Å. Planlegging av tiden fram mot valget i 2015

Oppsummering og skolering i plenum

17:00 Valgkampforberedelse: Listestilling

Lokale nominasjonsprosesser og programprosesser

18:00 Møteslutt dag 1

Ev. teambuildingsaktivitet

20:00 Middag

SØNDAG

09:30 Verksteder:

•Publisering på nett
•Bruk av medlemsregister
•Lag kurs med studieplaner fra VO
•Statstilskudd og inntektsrapportering

Ev. politisk verksted

10:30 Informasjon: Presse- og mediearbeid. Mediehåndtering og profilering

11:30 Kaffepause

12:00 Praktiske medieoppgaver

Utlysing av mediekonkurransen

12:45 Lokale nettverkssamlinger i smågrupper for kommunestyrerepresentanter i posisjon og opposisjon, lokallagsledere, kasserer, nettredaktører og så videre.

13:45 Oppsummering og avslutning.

14:00 Lunsj

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**