Gratulerer, nå må alle se til Venstre

Jonas T. Vevatne sitt innlegg under generell politisk debatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Jonas Vevatne

Foto: Christoffer Biong

Nye koster i regjeringskontorene var nødvendig. Nå skal vi bruke vippeposisjonen til å male grønt det som ellers blir helblått.

Vinteren har vært en prøvelse med snøscooter-frislipp, rovdyrjakt, oljeutvinning, gruvedrift, fjorddumping, storsatsing på flere skogbilsveier, svekkelse av både Planlov og Miljøverndepartement.

Vi merker oss at regjeringen skrinla utarbeidelsen av nye retningslinjer for bilbaserte kjøpesentre. En av våre viktige gjennomslag i Sentrumsregjeringen.

Moderniseringsminister Jan Tore Sanner lover nå at Plan- og bygningsloven skal bli en JA-lov!

Ta en stopp innom Sandvika — som er byen i denne kommunen her. En god illustrasjon på hvordan det ser ut når kapital- og utbyggingsinteressene får regjere uten føringer i Sanners hjemkommune.

Jeg er fra nabokommunen Asker. Der er vi lykkelig over at Fylkesmannen, Vegvesenet og Fylkeskommunen nå fremmer innsigelse på til sammen 15 boligprosjekter. 2000 boliger. Områder som ligger langt fra kollektivtrafikk, har dårlig veiløsning eller på matjord.

Gjennom årtier har Høyre fått styre og legge til rette for vår bilbaserte livsstil i Oslos forstad i vest. Heldigvis påpeker overordnede myndigheter at lokalpolitikerne må forholde seg til sine egne vedtatte kommuneplaner — og ikke takke ja til alt som kommer inn av private reguleringsforslag. Samtlige av disse 15 prosjektene kom inn etter at administrasjonen hadde lagt fram sitt forslag. Hvor servile skal vi lokalpolitikere være? Eller skal vi stille krav til utbygger? Bruke utbyggingsavtaler og faktisk hindre ødeleggelse av viktige naturtyper.

Eller som i Vestby her i Akershus, hvor IKEA nå får bygge ned god matjord — på den mest synlige tomta langs E6 retning Svinesund. Tilfeldig? Neppe.

Et offensivt Venstre trengs. OG det er gledelig at Ola erklærer at fredningstiden er over. For de blå-blå har ikke rent flertall på Stortinget — selv om Høyre alene har rent flertall i samtlige rådhus herfra til Drammen — Bærum, Asker, Lier og Drammen.

Vi trenger ikke skape flere bilister — og Høyrevelgere. E18 er full nok — men NSB må heller få kjøpe flere tog slik at det nye dobbelsporet kan få kjøre med full kapasitet.

Budskapet er at miljø og klima må være overordnet på alle samfunnsområder. Derfor trenger vi en klimalov. Vi har ikke mye å gi denne regjeringen. Vi trenger konkrete resultater. Miljøet trenger konkrete resultater!

Venstre har gode kort på hånden og bør kunne øve stor innflytelse.

Våre prioriteringer er ikke storsatsning på nye skogsbilveier. Tvert om bør disse subsidiene bort — slik Lars klarte for en stakket stund. Storstilt (flate)hogst er ikke noe klimatiltak — da 84% av karbonet i våre boreale skoger er bundet i jordsmonnet — ikke tømmerstokken. Ny forskning viser at flatehogst også frigjør karbon — og forsterker ytterligere flommene som allerede øker grunnet klimaendringene.

Endringer av skogbruket må faktisk redusere klimautslippene. Ikke bare på papiret.

Ikke bare Skogbruket må bli mer bærekraftig. Landbruket må gi oss sunne rene produkter. God dyrehelse — uten palmeolje eller antibiotika-resistente bakterier.

Landbruket er en viktig kilde til forurensning av våre vassdrag. Klimaendringene gir oss mindre forutsigbare årstider. Ikke nødvendigvis større avlinger.

Vi bør ile langsomt — Endringer må være kunnskapsbasert. Det gjelder ikke minst i landbrukspolitikken. Vi må vite hvor vi vil før vi trår på gassen. Vårt overordnede mål er sunn, ren, trygg, miljøvennlig mat. Landbruket må bli bærekraftig og endelig stilles skikkelige miljøkrav til. Det omfatter klimakutt, vannforurensning og klimatilpasning.

En landbruks- og skog-minister som ikke bare benekter, men ler av klimaendringene, kan ikke gis stort spillerom.

Det er behov for Venstre som aldri før — og vi skal vite å bruke mulighetene vi er gitt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**