Venstres liberalisme innebærer at vi ikke skal tillate ubotelig, uopprettelig, skade på vårt miljø

Siri Engesæth sitt innlegg under generell politisk debatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Siri Engesæth

Foto: Gisle Bjørneby, 2013

Jeg adresserer den 23.lisensrunden. Jeg vil snakke om politikere som lar seg manipulere av oljelobbyister og politikere som modig og rakrygget står for en balanse også for fremtidens velgere.

Grunnlaget for sittende regjering er en politisk avtale.
En svært viktig del av denne avtalen er vern mot oljeaktivitet i sårbare og unike havområder. Blant disse områdene er iskanten.

Når Miljødirektoratet nå vil ta ut 28 av de totalt 54 Barentshavsblokkene i denne 23.lisensrunden, må Venstre ta høylydt til ordet for å støtte dette.

Statsminister Solberg sa på Rederiforbundets årskonferanse tidligere i uken at todelingen i norsk økonomi er over, "den er ikke lenger et tema. Vi vil holde høyt og forutsigbart tempo, både i nye og forhåndsdefinerte områder". Hvem kan hun ha fått den informasjonen fra?

Venstres liberalisme innebærer at vi ikke skal tillate ubotelig, uopprettelig, skade på vårt miljø. I disse områdene har vi svært sårbar natur, dyrearter. Vi har ingen sjanse for effektiv beredskap. I tillegg kommer effekter som økt soting og økt trafikk som akselererer smelting og forstyrrelser vi aldri vil kunne omgjøre. En faglig definisjon av iskanten må også gjelde ekstrem-år.

Jeg studerte Exxon Valdez-ulykken. Det er nå 25 år siden. Skadene er fremdeles store. Aller mest genetisk på fiskestammene. Erstatning til dem som fikk sitt levebrød revet bort tok 19 år!

Energiminister Tord Lien i 2008 på oljeindustriens lobbeliste for Lofoten og Vesterålen. Født i Øksnes, medlem av energi- og miljøkomiteen. Han må være svært rakrygget og modig for å klare å stå i mot millioner av lobbykroner.

Er du rakrygget nok til å verne iskanten, Minister Tord Lien?

Venstre må kreve at Stortingets definisjon av iskanten er basert på miljøfaglige tilrådninger. Iskanten kan ikke dikteres etter hvor oljeindustrien til en hver tid ser det beleilig for den å være.
Venstre må avvise tildelingsforslaget fra Minister Lien.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**