Landsmøtet – dag 3

Idag var det tid for å konkludere på Venstres landsmøte. Delegatene stemte over endringsforslag til menneskerettighetsdokumentet, og til forslagene til politiske uttalelser. Landsmøtet viste et samstemt og optimistisk parti, skriver Eidsvoll Venstres delegat Per Aage Pleym Christensen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Idag skulle alle prosessene landsmøtet hadde vært igjennom både når det gjaldt menneskerettigheter og politiske uttalelser sluttføres. På fredag ble det priotert å vedta 7 av de 42 innkomne forslagene til politiske uttalelser. I parallelle sesjoner diskuterte landsmøtedelegatene endringsforslagene som var fremmet til disse syv forslagene til uttalelser.

Likeledes hadde man i parallelle sesjoner diskutert de forskjellige kapitlene i menneskerettighetsdokumentet, og de forslagene som var fremmet til endringer, strykninger eller tillegg til dokumentet.

Idag var det tid for debatter og vedtak i plenum. Nå skulle alle delegatene få si sitt om endringsforslagene. Vel å merke de endringsforslagene som det hadde vært stor strid om, eller ble ansett som så prinsipielle at hele landsmøtet skulle få debattere. De endringsforslagene som gruppene (de parallelle sesjonene) hadde anbefalt landsmøtet å vedta både i menneskerettighetsdokumentet – og de de politiske uttalelsene, ble vedtatt tatt inn.

I forbindelse med uttalelsen Rettferdighet mellom generasjoner ble det en heftig debatt om kutt i sykelønnen, skriver Aftenposten.

De politiske uttalelsene landsmøtet vedtok, er disse:

Nei til fjorddeponi — ja til arbeidsplassar

Vedtatt uttalelse: Norge trenger en klimalov

Russlands maktmisbruk må få konsekvenser

Kollektivtrafikk på skinner

Krafttak for flere læreplasser

Fiskeriressursene tilhører fellesskapet

Rettferdighet mellom generasjoner

Stor debatt om turban i politiet – og omskjæring av gutter
I forbindelse med menneskerettighetsdokumentet ble det en debatt om politifolk skal kunne bruke religiøse symboler til uniformen. Landsmøtets flertall vedtok at dette ikke skal være lov. Tidigere justisminister Odd Einar Dørum har snudd denne saken, skriver Vårt Land.

Mer intens ble debatten om omskjæring av gutter. 1/3 av landsmøtet ville at det skal settes en aldersgrense på 15 år, men dette ble ikke vedtatt.

Menneskerettighetsdokumentet Alle mennesker er født frie finner du her.

Som et siste innslag i forbindelse med landsmøtetemaet menneskerettigheter holdt Maria Amelie en innledning.

Et landsmøte må alltid behandle en del rutinesaker. Så også denne gang. De var lagt tilslutt i landsmøteprogrammet: Sentralstyrets årsmelding, regnskap, innkomne saker – og vedtak om tema for landsmøtet 2015 (som avholdes i Tromsø).

Feiret seg selv
Festmiddagen lørdag kveld er alltid et høydepunkt. Venstre har aldri hatt kulturministeren, men har for tiden to byåder med ansvar for kultur; Hallstein Bjercke i Oslo og Jonas Stein i Tromsø. De var kveldens toastmastere. Journalisten og forfatteren Arnhild Skre (som har skrevet biografien om Hulda Garborg og Formødrenes stemmer) holdt kveldens festtale. Alpinisten Kjetil Andre Aamodt holdt takk for maten-talen, og røpet at han i 2013 for første gang stemte Venstre. Derefter holdt han en appell for å legge OL i 2022 til Oslo.

Måteholden i pengebruken
Arnhild Skre påpekte i sin festtale at det er tradisjon i Venstre for å våre måteholden i pengebruken. NRKs kommentator Lars Nehru Sand skriver at Venstre i dette spørsmålet tok et skritt til høye med helgens landsmøte.

Tidligere artikler om landsmøtet
Landsmøtets dag 2
Landsmøtets dag 1
Intervju med stortingsrepresentant Ketil Kjenseth om Dalai Lamas besøk i Norge i mai

Du kan også lese mer fra landsmøtet på Venstres landsmøteside

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**