Venstres landsmøte

– regjeringa må levere på klima og miljø

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I sin tale til Venstres landsmøte tok Hedmark Venstres leder Sjur Skjævesland opp Venstres maktposisjon og krevde resultater i klima- og miljøpolitikken fra Erna og regjeringen. Han framhevet at Frp og H langt på vei har levert løftene i samarbeidsavtalen så langt, men ikke i klimaspørsmål.

I klima- og miljøpolitikken har det vært mye prat og lite handling, mener Skjævesland.

Regjeringens videre liv er avhengig av at det nå leveres klimapolitikk i samsvar med Venstres krav og anbefalingene fra FNs klimapanel.

De politiske forskjellene mellom Venstre og regjeringspartiene er fortsatt så store at det ikke er aktuelt å gå inn i et regjeringssamarbeid.

Andre tema han berørte i sin tale var landbrukspolitikken. Han framholdt videre den selvsagte retten alle i Norge har til å motta nødvendige helsetjenester, også om man skulle oppholde seg ulovlig her.

Han understreket at saken om reservasjonsrett for fastleger har vært en krevende debatt i Venstre, vog at dette påvirker den retorikken vi benytter oss av i debatten selv om vi har tatt et standpunkt mot muligheten til å reservere seg mot å henvise til abort.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**