Frogn Venstre støtter opprop mot bro over Oslofjorden

Frogn Venstres kommunestyregruppe har signert Frognmarkas venners opprop mot motorvei gjennom nye deler av Frognmarka og bro over Oslofjorden, og oppfordrer til å støtte oppropet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Planlagt trase for alternativet bro over Håøya med tilknytningsveier

Planlagt trase for alternativet bro over Håøya med tilknytningsveier
Foto: Fotomontasje: Frognmarkas venner

Frognmarkas venner gikk 11.4. ut og oppfordret sine medlemmer til å signere et opprop mot broalternativet som er et av noen få alternativer i innspurten av konseptvalgutredningen for kryssing av Oslofjorden. Alternativet innebærer store nye inngrep i Frognmarka for å føre frem ny motorveitrase, samt bro gjennom nordre del av Håøya. Frognmarkas venner mener det beste alternativet er å bygge et nytt løp til Oslofjordtunnelen, slik at man slipper nye terrenginngrep i grøntområdene.

Oppropet er helt i tråd med Frogn Venstres linje i denne saken. Venstre stemte for nytt tunnelløp når saken ble forelagt kommunestyret, og har konsekvent gått mot bro over fjorden i Frogn, både før Oslofjordtunnelen ble bygd, og når det ble besluttet å utrede bro som alternativ til tunnel. Les mer om Frogn Venstres syn på bro her.

Vi oppfordrer både Venstrefolk, politikere og folk i Frogn til å støtte oppropet, som man finner her:

http://www.opprop.net/nei-til-bru-i-frogn

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**