Formidabel økning i kollektivtrafikk og nullutslippskjøretøy i Akershus

Siden 2007 har kollektivtrafikken i Akershus økt med 42%. I samme periode har befolknignsveksten vært på 12%. Veksten i antall nullutslippskjøretøyer fortsetter også, antall elbiler som kjører i bomringen har doblet seg det siste året.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Solveig Schytz

Foto: Gisle Bjørneby, 2013

Målet er at all trafikkvekst skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Derfor er det svært gledelig at vi ser en fortsatt sterk vekst i antall kollektivresiende, og dette viser at vår satsing på kollektivtrafikk virker sier Solveig Schytz, leder for Venstre i Akershus og leder for hovedtuvalg for plan, næring og miljø i fylkestinget.

Ola Elvestuen prøver elbilen iMiev fra Mitsubishi

Foto: Venstre (LKF)

Dersom vi skal få ned klimagassutslippene må vi også samtidig sørge for at de kjøretøyene som kjører på veiene våre slipper ut minst mulig klimagasser. Derfor er et det også svært gledelig at antall elbiler som passerer i bomringen er doblet det siste året sier Schytz. Dette matcher salgstallene for elbiler som viser at antall elbiler i Norge er doblet det siste året. Det er nå ca 25 000 elbiler på norske veier.

I mars i år var 20% av nybilsalget elbiler, og 1% av alle biler i Norge er nå en elbil.

Solveig Schytz var på kjøretur med Østlandets blad for å snakke om kollektivtrafikk og nullutslippskjøretøy i dag.

Les saken og se filmen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**