Nominasjon: Slik sender du inn forslag

Forslag til kandidater, synspunkter på hvilke egenskaper komiteen bør vektlegge, hvor mange kummulerte kandidater det bør være på listen og alt annet som har med sammensetningen av valglisten kan sendes til nominasjonskomiteen på epost [email protected], eller til direkte til medlemmene i komiteen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


For å sende inn formelle forslag til kandidater må du gjøre det skriftlig, og helst per epost. Det er vanlig å spørre personene du tenker på om de selv har lyst til å stille som kandidat.

Du sender inn forslaget ditt til [email protected], eller Oslo Venstre, Møllergata 16, 0179.

Forslaget behøver ikke å begrunnes, men det skader heller ikke.

Uformelt kan du selvsagt snakke om nominasjonen med både komiteens medlemmer, lokallagsleder, andre medlemmer i Venstre og andre som er interessert i å diskutere det med deg. Forslag som kommer frem i slike samtaler kan selvsagt bli plukket opp av komiteen og fulgt opp, men det er ingen automatikk i det.

Alle skriftlige forslag og formelle forslag blir fulgt opp av komiteen og sekretariatet. Det er derfor viktig at å bruke de formelle kanalene sammen med de uformelle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**