Ny sykkelstrategi på høring

I dag legger Sykkelprosjektet frem forslag til ny sykkelstrategi for Oslo kommune. Samtidig legges strategien ut på høring på Oslo kommunes nettsider. I hele juni er det mulig for publikum å gi sine innspill til strategien. – Oslo skal bli en av Europas beste sykkelbyer. Forslaget til sykkelstrategi gir oss svært god kunnskap om hvilke virkemidler vi må bruke for å nå målet, sier samferdselsbyråd Guri Melby

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Sykkelstrategien er utarbeidet på oppdrag fra tidligere samferdselsbyråd Ola Elvestuen (V), og skal gjelde for perioden 2015 — 2025. Den presenterer en helhetlig plan for hvordan Oslo skal bli en bedre sykkelby. Miljø og samferdselsbyråd Guri Melby ser frem til arbeidet med å følge opp sykkelstrategien.

– Jeg jobber utfra målet om at Oslo skal bli en av Europas beste sykkelbyer. Forslaget til sykkelstrategi gir oss svært god kunnskap om hvilke virkemidler vi må bruke for å nå målet. Jeg håper flest mulig nå bidrar med sine innspill, og jeg ser frem til å ta i mot det endelige utkastet, sier Melby (V).

Guri Melby

Foto: Torbjørn Bråthen

Byrådet vil med utgangspunkt i forslaget fremme en egen sak for bystyret om ny sykkelstrategi etter sommeren.

Direktør i Sykkelprosjektet, Rune Gjøs, har ledet arbeidet med sykkelstrategien. Han forteller at den nye strategien legger opp til at Oslo skal arbeide for å nå et mål om 16 prosent sykkelandel innen 2025. I dag er sykkelandelen 8 prosent for hverdagsreiser.

– 16 prosent er et svært ambisiøst mål å nå innen ti år. Dersom Oslo når målet vil vi være blant de ledende hovedsteder i Europa med høyest sykkelandel for hverdagsreiser, sier Gjøs.

Vinn en sykkel. Miljødagen 2013.

Foto: Lars Andre Landås

Flere rapporter og undersøkelser danner grunnlaget for strategien, blant annet innbyggernes holdninger til sykling. Dagens reisevaner og sykkelveinettet er også analysert helt ned på bydelsnivå. En av de viktigste undersøkelsene er kartleggingen av dem som ikke sykler, men som ønsker å sykle mer.

Et sentralt mål med sykkelstrategien er å finne løsninger som gjør det tryggere og enklere for alle å ta i bruk sykkelen. Sykkelstrategien er laget for å gjøre sykling i Oslo til et naturlig og smart transportvalg for alle, uavhengig om du sykler fort eller sakte.

•Les mer om forslaget til ny sykkelstrategi på Aftenpostens Osloby-sider.
•Les mer om sykkelstrategien på NRK Østlandssendingens nettsider.
•Les sykkeldirektør Rune Gjøs’ kronikk om sykkelstrategien i Aftenposten
•Sykkelprosjektets forslag til sykkelstrategi kan lastes ned på sykkelprosjektets nettsider

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**