Buskerud Venstre deler ut Miljøpris 5. juni!

Dette er første gang Buskerud Venstre deler ut en pris. Vi har flere lokallag som deler ut miljøpriser hvert eneste år, men vi syntes det var på tide at vi fikk en pris som kunne markere aktører som gjorde en bredere innsats for fylket, eller deler av fylket.
Buskerud Venstre skal i 2014 dele ut miljøprisen til et menneske, en gruppe, en bedrift eller en organisasjon som har vist et ekstra engasjement for miljøet.
Prisen deles ut på verdens miljødag 5. juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Krav til miljøpriskandidat er at innsatsen for miljøet er til beste for flere kommuner, region eller hele fylket, eller at tiltaket er så bra eller originalt at det fortjener oppmerksomhet.
Det er en miljøpris, dvs. ikke en naturvernpris eller miljøvernpris — det vil si at det gir større valgmulighet mht. valg av kandidat.

De nominerte er (vilkårlig rekkefølge):

1) Susanne Imperatori:

Susanne Imperatori har startet et innsamlingspunkt for Tassimo kaffekapsler til TerraCycle. Pengene fra innsamlingen (panten) går uavkortet til Eiker spesialavdeling ved Vestfossen barneskole. Hun driver også Leanne kreativ søm, som er Norges største kurssenter for søm, der hun legger vekt på gjenbruk og redesign.

2) Drammen Fjernvarme:

Drammen Fjernvarme er byens egen leverandør av miljøvennlig og fornybar energi. Selskapet står for utbygging, drift og leveranse av fjernvarme til private husholdninger, bedrifter og offentlige bygg i kommunen. I 2012 bygget de bl.a. verdens største miljøvennlige høytemperatur varmepumpe.

3) Naturvernforbundet i Buskerud:

Gjennom 100 år har Naturvernforbundet i Buskerud jobbet for å sikre og bevare de flotte naturperlene fylket vårt. Siden den første symbolske seieren i 1914 med fredningen av "Den gamle mester" i Krødsherad, har de fortsatt sitt viktige arbeid med iver og entusiasme. Med sin faglige tyngde og kompetanse er de en viktig støttespiller for både kommuner og fylke. De har også et prisverdig initiativ i Slåttekursene de arrangerer hvert år. I fjor var det 20. året det ble arrangert.

4) Ecomotive A/S:

Ecomotive A/S eies av Jets og utvikler Jets avløpssystemer. Dette er avløpssystemer som tar vare på næringsstoffer som f.eks. fosfor. Dette fører også til mindre lokale utslipp. Deres hjelp for miljøet vil være til stor nytte for typiske hyttekommuner i fylket og ellers i landet.

Tor Andersen (Talsperson for Hoenmarkas venner):

Tor Andersen har et brennende engasjement for friluftsaktiviteter og et godt nærmiljø for alle generasjoner. Han har over mange år brukt mye av sin tid på å legge til rette for og fremme aktivitet i Hoensmarka. Dette engasjementet har gitt mange muligheter som vi ellers måtte reist mye lenger for å ha anledning til å oppleve.

Saggrenda Bilopphuggeri:0

Saggrenda Bilopphuggeri gjør en viktig og uunnværlig miljøinnsats ved å ta inn brukte biler og deler og promotere sunt og godt gjenbruk av deler. Dette er kanskje noe som er lett å glemme og ikke tenke over, men disse gutta gjør en knalljobb!

Geocaching.com v/ Drammenseren Tore "TeamNilsen" Nilsen

Geocaching er den moderne formen for turorientering, med moderne hjelpemidler som internett og GPS. Rundt omkring i by, skog og mark ligger det cacher (poster) gjemt med loggbok. De fleste cachene innholder også en historie om området.
I Buskerud har det vært utplassert 2600 cacher siden starten i 2001. I 2002 ble det utplassert 12 cacher, 10 år senere (2012) ble det utplassert 454 cacher.
I fjor 960 cacher. Dette er et aktivt samfunn i vekst, som får folk opp, og ut av sofaen.
"TeamNilsen" arrangerte ett "Cache in Trash Out" arrangement 26.04.14 for å rydde på Sølfastøya, 50 stykker dukket opp for å plukke søppel!

Erik Jacobsen

Fotograf, forfatter, ildsjel og leder for Naturvernforbundet i Lier. Erik har jobbet for naturen og miljøet i årevis, og har bl.a. stått sentralt i prosessen som vil verne deler av Finnemarka, for etterslekten. Erik Jacobsen er en viktig stemme for naturen og miljøet i fylket vårt, som vi ikke være foruten.
,

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**