Etterlyser utviklingsplan for Bærum sykehus

Stortingsrepresentant Abid Raja har sendt skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høye hvor han etterlyser en utviklingsplan for Bærum sykehus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Helseforetaket Vestre Viken vedtok nylig å bygge nytt sykehus på Brakerøya. Samtidig ble det kalrt at Bærum sykehus ikke lener inngår i planen rundt et nytt storsykehus i Drammen.
-Vil statsråden tat intitativ overfor Vestre Viken Helseforetak til at det utarbeides en utviklginsplan for Bærum sykehus? spør Raja.

Flere, blant annet “Venner av Bærum sykehus” ønsker en utvilingsplan for Bærum sykehus slik at både befolknignen i Asker og Bærum, sykehuspersonalet og de kommunale myndigheten e kan oppleve større forutsigbarhet i sykehuspolitikken. Svaret fra heleministeren er enda ikke klart.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**