Til Venstrevenner i Hedmark – bli med på programarbeid

– 400 dager igjen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Folkens, om vel 400 dager skal vi ta eksamen! I september 2015 er det kommune- og fylkestingsvalg. Venstre skal vinne valget med et program som skal angå alle i hele Hedmark. Listekandidatene for Venstre skal by på gode prinsippløsninger og viktige enkelttiltak som angår alle; barn, unge, voksne, eldre og våre virkelige seniorer. Venstres program skal rett og slett utgjøre en forskjell for folks daglige liv. Det gjelder alt fra strategiske grep i viktige utviklingsplaner for fylket til konkrete enkelttiltak på viktige tjenesteområder som videregående opplæring, samferdsel og tannhelse.

Vi trenger dine innspill til et godt program!
Tar du utfordringen? Svar innen 1. juli!

Etter nominasjonsmøtet høsten 2014 vil fylkesstyret sammen med de tre første fylkestingskandidatene utgjøre programnemnda for fylkestingsvalget 2015. Programarbeidet starter allerede nå. Venstres prinsipp-program og vedtatt politikk på viktige områder ](https://www.venstre.no/artikkel/45741[/link]) danner rammeverket for programarbeidet. Også gjeldende fylkesprogam (https://www.venstre.no/hedmark/artikkel/36346/) vil kunne by på inspirasjon i programarbeidet. Fylkesstyret ønsker dine innspill innen 1. juli. Du får enda flere muligheter til å bidra i høst. Blant annet på bakgrunn av innspillene du sender oss nå, vil fylkesstyret utarbeide et diskusjonsnotat som sendes lokallagene medio august med uttalefrist 5. september. Etter tilbakmeldingene fra lokallagene lages et førsteutkast av fylkesvalgprogrammet for 2015. Dette legges fram i november 2014.

Noen stikkord for programabeidet kan være: “god” venstrepoltikk — må være viktig i og for Hedmark/regionalt/lokalt — bør ligge innenfor fylkeskommunens myndighetsområde(vgo/samferdsel/transport/trafikksikkerhet/vei/kultur/tannhelse) — være originalt — være morsomt — være “friskt” — være nytenkende – være gjennomførbart!

Send dine stikkord til Stein Hoset på [email protected]. Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med Sjur Skjævesland (917 57926), Mirjam Engelsjord (900 17439) eller Stein Hoset (977 35694).

Vi snakkes, gjør vi vel?

For fylkesstyret/programnemnda
Stein Hoset

Mitt innspill til valgprogram for Venstre:

sendes [email protected] innen 1. juli

Forslagsstillers navn: Epostadresse: Telefonnummer:

“Tittel” på forslaget
(f.eks: Nye studietilbud i praktiske fag, Bedre tannhelse osv)
Stikkord!
Målgruppe
(Viktigste målgruppe angis, f.eks: Elever i vgs, Personer med spesielle transportbehov,Innbyggere over 15 år i Engerdal)
Stikkord!
Politikkområde
(.f.eks opplæring, trafikksikkerhet, regional utvikling osv)
Stikkord!
Geografisk tilhørighet
(Gjelder forslaget hele Hedmark, én region, én kommune, én bestemt institusjon, én vegstrekning osv?)
Stikkord!
Dine argumenter for forslaget
(Hva er de beste argumentene for forslaget etter din mening?
Stikkord!
Har du argumenter mot forslaget?
(Det er fint om du også vil dele argumentene mot forslaget)
Stikkord!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**