Hvor mye skal OL2022 koste Lørenskog?

Har kommunen økonomi til nytt OL anlegg til 2022? "Foto: Monica O. Oseberg" , "Foto: Monica O. Oseberg"

Venstre er bekymret for at Lørenskog tar seg vann over hodet med planene rundt et OL-anlegg i 2022 og har stilt spørsmål til ordføreren rundt dette.
olympiske leker OL logo

Foto: Creative commons

 

Spørsmål til ordføreren
(til Kommunestyret 22.6.2014)

Lørenskog har sagt seg villig til å arrangere curling hvis Norge blir tildelt OL i Oslo 2022. Det er stor usikkerhet omkring finansiering av idrettsanlegget. Venstre er veldig bekymret for rammevilkårene til breddeidretten og øvrig kulturvirksomhet i Lørenskog hvis det blir krav om stor kommunal finansiering og drifting av et anlegg med OL-standard. Kostnadene ved et slikt anlegg er det viktig å ha en oversikt over nå, som en del av tallmaterialet til den kommende økonomiplanperioden.

Kan ordføreren derfor svare på følgende spørsmål:
•Har ordføreren et tak på hvor mye OL-anlegget kan koste kommunen?
•Hva er det maksimale beløpet som kommunens bidrag til selve anlegget kan utgjøre?
(Sett bort fra tomtekostnadene på 100 millioner.)

•I hvilken størrelsesorden ser ordføreren for seg de årlige kommunale driftskostnadene ved et slikt OL-anlegg når det går over til et ordinært kommunalt anlegg?

Venstres gruppe i Lørenskog kommunestyre
v/ gruppeleder Bjørn Ivar Gran

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**