Nytt Munchmuseum nærmer seg

Byrådet offentliggjør i dag det kvalitetssikrede forprosjektet for nytt Munchmuseum i Bjørvika. – Dette gir et solid grunnlag for at siste akt i Munch-museet kan bli en verdig forestilling, sier byråd for kultur og næring Hallstein Bjercke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


– Byggingen av et nytt Munch-museum i Bjørvika er det største løftet i Oslo kommunes satsning på kunst i vår tid, sier byråd for kultur og næring Hallstein Bjercke (V).

Kostnadsrammen for nytt Munchmuseum settes til 2 256 mill. kroner eksklusiv prisstigning og finanskostnad og 2 761 mill. kroner inklusiv prisstigning og finanskostnad. Dette inkluderer i tillegg til byggekostnader også bl.a. prosjektkostnader, løst inventar og utstyr og usikkerhetsavsetning.

Nå bygger vi Lambda!

Foto: Venstre

— At byggekostnadene er på nivå med det vi skisserte for fem år siden viser at prosjektet har vært styrt godt, sier Hallstein Bjercke.

Byrådet har søkt Kulturdepartementet om statlig tilskudd til prosjektet på inntil 1/3 av prosjektkostnaden. Som planlagt vil fornyet søknad oversendes, basert på ferdig forprosjekt og anbefalt kostnadsramme.

— En hvilken som helst by kan bygge en fin opera eller hoppbakke. Men ingen andre enn Oslo kan bygge et Munchmuseum. Dette er definerende for Oslo, og vil løfte både Munchs og Oslos anseelse, sier Hallstein Bjercke.

Les mer på NRK Østlandssendingen og Osloby.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**