Forslag til Oppland Venstres program for valget 2015

Nå starter forberedelsene til programarbeid for Oppland Venstres nye kommune- og fylkestingsprogram. -Alle Opplendinger oppfordres til å komme med innspill, sier nyvalgt fylkesleder Roger Granum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Det er et viktig og tidkrevende arbeid som skal ta til over sommeren. Programarbeidet vil bli koordinert av en programkomite. Konstituering av arbeidgruppa vil ta til så snart nominasjonsprosessen er ferdig. Det er nemlig slik at flere av topp kandidatene for Oppland Venstre vil være selvskrevet for å delta i programarbeidet.

Roger Granum

Foto: Sanna Sarromaa

-Det er ikke for tidlig å komme med forslag til viktige Venstresaker i Oppland, sier Venstre leder Granum, som ser fram til å være med å videreutvikle Oppland samfunnet i tida framover.

Innspill til programkomitéen kan gis via roger(at)rgm.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**