Innspill til nominasjon

Nominasjonsprosessen for kommune- og fylkstingsvalget har startet. Nominasjonsnemndas leder, Berulf Vaagan ber om innspill med forslag til kandidater til nominasjonarbeidet i Oppland Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Berulf Vaagan

Foto: HiL

Det går med raske skritt mot kommunevalget i 2015. Nominasjonsprosessen i Oppland Venstre har startet og nominasjonsnemnda er kommet godt i gang med det forberedende arbeidet. Leder for nominasjonsnemnda oppforder derfor til innspill i denne sammenheng.

Nye og gamle navn på gode kandidater for Oppland Venstre kan oversendes til leder i nemnda på bvaagan(at)online.no

Vennligst hilsen
Nominasjonsnemda i Oppland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**