Er Jonas Gahr Støre for eller imot universitetsplanene i innlandet?

Arbeiderpartiets nye leder, Jonas Gahr Støre, var nylig på besøk i Hedmark. Støre uttalte under sitt besøk på Høgskolen i Hedmark at han var tilbakeholden med å støtte planene om å gjøre gode høgskoler om til universiteter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Det er en dårlig nyhet. Det er også i strid med Arbeiderpartiets viktige støtte til arbeidet med å få oppgradert våre høgskoler, slik at de enten får universitetsstatus eller universitetstilknytning på sikt. Høgskolen i Hedmark sammen med de 2 høgskolene i Oppland (Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Gjøvik, jobbet i 12 år med å etablere et universitet i innlandet. Prosjektet strandet i 2012 på grunn av uenighet om fordelingen av fakulteter og institutter mellom de tre høgskolene. De formelle kravene for å få universitetsstatus var oppfylt og ergrelsen og frustrasjonen var stor da prosjektet likevel brøt sammen.

Arbeiderpartiet har spilt en sentral roll i prosessen for å få mer kunnskap i innlandet og det er avgjørende at satsningen fortsetter. Universitetsambisjonen er en viktig del av denne satsingen og har gitt store resultater. Høgskolene i Hedmark hadde for eksempel kun en professor i år 2000. Ved siste årsskifte hadde Høgskolen 40 professorer. De tre høgskolene i innlandet har gjennom universitetssatsingen fått etablert 12 mastergradsprogrammer og 4 doktorgradsprogrammer. Begge fylkeskommunene, en del kommuner og store bedrifter i innlandet har bidratt med finansiering av denne satsingen gjennom et felles kompetanse og utviklingsfond ( KUF) som var på ca 200 mill.

Hvis det er slik at den nye lederen i Arbeiderpartiet, ikke ønsker en oppgradering av høgskolene, er det oppsiktsvekkende og uforenlig med ønske om mer kunnskap i innlandet. Kun 0,6 % av FoU-aktiviteten i Norge foregår i Hedmark. Det er dramatisk og en påminnelse om at innlandet trenger en universitetstilknytning for å få et " lokomotiv" som kan dra oss inn på et nytt spor hvor økt kunnskap og økt FoU er målet. Det er en sterk sammenheng mellom FoU-aktivitet og lønnsomhet i dagens bedrifter og mer kunnskap i alt vi produserer av varere og tjenester er selve nøkkelen til framtida.

Både Oppland og Hedmark er styrt av Arbeiderpartiet. Begge fylkestingene har vedtatt å satse videre hver for seg, basert på gjenværende kapital i KUF-fondet, Oppland med et fond på 50 mill og med støtte fra 15 kommuner, – Hedmark med et fond på 18 mill og foreløpig uten støtte fra noen av fylkets 22 kommuner. Pengene vil i begge fylkene brukes til å fortsette den positive faglige utviklingen ved de tre høgskolene.

Leder i Hedmark Arbeiderparti, Bente Elin Lilleøkseth, uttalte til avisa Østlendingen 25.6.14 at hun fortsatt er for et universitet i innlandet. Det er bra og en viktig avklaring, men enda viktigere er det at Arbeiderpartiet forsikrer seg at de har partileder Støre med på laget. Usikkerheten som Støre har skapt med sine uttalelser, skader vårt arbeid for å oppgradere høgskolene til universiteter eller universitetstilknytning og jeg ber om at Jonas Gahr Støre snarest avklarer om han er for eller imot disse planene.

Erik Ringnes
Gruppeleder for Venstre i Hedmark fylkesting

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**